Når var den verste inflasjonen?Når var den verste inflasjonen?

Vet vi når den verste inflasjonen i verdenshistorien har vært?

Brødkø-i-Tyskland
© Shutterstock

I 1922–1923 ble Tyskland rammet av en såkalt hyperinflasjon som antas å ha vært den verste i historien. I desperasjon over de store krigsskadeerstatningene Tyskland skulle betale, lot politikerne seddelpressen gå døgnet rundt. Da det var som verst, fikk folk lønn flere ganger om dagen slik at de kunne rekke å handle før varene var blitt dyrere om kvelden. Til slutt greide man å bremse den katastrofale inflasjonen ved å gjennomføre en valutareform, innføre en annen myntenhet og inngå en ny avtale om krigsskadeerstatningene. En løpsk inflasjon er kritisk for et land. Kreditorer med penger til gode taper enorme summer, og når folk slutter å sette penger i banken og kjøpe obligasjoner, står hele pengesystemet i alvorlig fare for å bryte sammen. Pussig nok er det motsatte av inflasjon – deflasjon – heller ikke bra. Når det lønner seg å kjøpe i morgen fremfor i dag, svinner kjøpelysten, og økonomien går i stå. Kunsten er å finne balansen.