Når oppsto landene?

Når og hvordan begynte man å dele opp verden i land?

Gammelt-verdenskart
© Shutterstock

Oppdelingen av verden i det vi nå forstår med land, er noe relativt nytt i verdenshistorien. Historikerne snakker riktignok om forskjellige former for statsdannelse, og en del av dem er flere tusen år gamle, men egentlige nasjonalstater med felles lovgivning oppsto først etter den franske revolusjonen i 1789. Tidligere besto den geografiske oppdelingen av verden som regel i kongeriker, keiserriker eller hertugdømmer der de enkelte innbyggerne sjelden følte noe nasjonalt tilhørighetsforhold. Bare noen ganske få steder i verden er landegrensene og språkgrensene de samme. Mange steder har oppdelingen i land skjedd uten hensyn til språk og lokale tilhørighetsforhold. Det gjaldt ikke minst i de landene som europeerne i kolonitiden delte Afrika opp i.