Takeshi Inomata

Lasere finner mayaenes største monument

Skanninger fra luften har avslørt mayaenes største og eldste byggverk. Det gir ny kunnskap om maktforholdene i indianerriket.

Godt skjult under trær, busker og åkre har et enormt monument fra det tidlige Mayariket ligget gjemt i årtusener i det sørøstlige Mexico, men med laserskanning av jordoverflaten fra luften, såkalt lidar, trår de menneskeskapte konturene av byggverket fram.

En forskergruppe fra University of Arizona fikk mistanke om monumentet da de gjennomgikk lavoppløselige lidarbilder tatt av meksikanske myndigheter. Forskerne seg derfor for å skanne området, som kalles Aguada Fénix, i en høyere oppløsning.

Laserskanning fra luften avslører et gigantisk mayamonument gjemt under vegetasjonen.

© Takeshi Inomata

Resultatet er 3D-bilder som viser en 1413 meter lang og 399 meter bred rektangulær plattform som hever seg 10–15 meter over landskapet. Ut fra plattformen ser man konturene av veier og andre bygningsfundamenter.

Bygget av folket i fellesskap

Dateringer av karbon på stedet viser at Aguada Fénix ble anlagt for mellom 3000 og 2800 år siden. Dermed er plattformen både det eldste og det største monumentet som hittil er funnet fra Mayariket. Forskerne mener at det har blitt brukt til seremonier.

Mayariket bredde seg over den sørøstlige delen av det nåværende Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador og det vestlige Honduras. Funnet av Aguada Fénix (rød prikk) er gjort midt i riket.

© Shutterstock

Den flate strukturen på byggverket avspeiler ifølge forskerne at det på tidlig i mayakulturen har hersket en samfunnsstruktur med stor likhet.

Plattformens størrelse og de brede veiene til den tyder på at den har blitt brukt av mange mennesker, i motsetning til de trappepyramidene, som tyder på et mer hierarkisk samfunn med en liten, mektig elite.

«I senere perioder var det mektige herskere som beordret mennesker til å gjøre arbeidet. Men dette monumentet er mye tidligere, og vi kan ikke se noen tegn på en mektig elite. Vi mener derfor at det er resultatet av en kollektiv innsats.» Takeshi Inomata, leder av forskergruppen fra University of Arizona, som oppdaget Aguada Fénix.

Forskerne har beregnet at det har tatt over ti millioner dagsverk å anlegge Aguada Fénix, så antagelig har tusenvis av arbeidere bidratt. At det har skjedd uten stram og hierarkisk organisasjon, gjør bygget enda mer imponerende.

© Shutterstock

3 FAKTA OM MAYARIKET

Høykultur: Mayaene er kjent for sin raffinerte kunst, arkitektur, kalendersystem og skriftspråk.

Lang levetid: Mayakulturen var utbredt i Mexicos sørøstlige del fra om lag 2000 f.Kr. til 1530 – i alt over 3000 år.

Uklar opprinnelse: Mayakulturen fulgte etter den såkalte olmekkulturen, men det er usikkert, hvor beslektet de var.