Hvorfor holdt romerne folketellinger?

I juleevangeliet sies det at den romerske keiseren Augustus ville folketelle hele verdens befolkning. Kan det bevises at dette skjedde, og hva var hensikten?

Romersk-tavle-av-mennesker
© Shutterstock

Andre kapittel i evangeliet etter Lukas, også kalt juleevangeliet, innledes med ordene: ”Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.” Dette skjedde da Kvirinius var romernes mann i Syria. I hundrevis av år hadde romerne drevet med folketellinger, men man hadde bare registrert romerske borgere slik at de kunne begynne å betale skatt og bli soldater. Folketellingen da Kvirinius styrte, omfattet også jødene. Men opptellingen ble bare foretatt i Judea, det vil si den sørlige delen av landet rundt Jerusalem og Betlehem. Denne registreringen fant sted i år 6 e.Kr. og gjaldt bare skatteinngangen, jødene var nemlig fritatt for romersk militærtjeneste. På dette tidspunktet kan Jesus ha vært 10–12 år gammel, for man regner med at han ble født i år 4 eller 6 f.Kr. Historien om Jesu fødsel stemmer derfor ikke med folketellingen til Kvirinius.Det var ingen folketelling i Galilea der Maria og Josef kom fra. Det er heller ingenting som tyder på at noen måtte reise tilbake til byen de stammet fra – Betlehem for Josefs vedkommende – for å bli registrert. Romerne var bare interessert i å vite hvor skattyterne befant seg, og hvor mye de sannsynligvis var i stand til å bidra med.