Shutterstock

Hvor mange var vi på Jorden i år 1?

Finnes det noe tall på hvor mange mennesker det fantes da vår tidsregning begynte? Og hvor mange er vi i dag?

Det er ingen pålitelige anslag over Jordens befolkning i år 1, men mange vitenskapsmenn har på ulike måter forsøkt å fastsette et skjønnsmessig antall. De har kommet frem til at det var mellom 170 og 400 millioner mennesker på kloden rundt Kristi fødsel. FNs anslag er på 300 millioner, og det regnes som det offisielle tallet. I dag er vi over seks milliarder mennesker på Jorden, altså rundt regnet 20 ganger så mange som i år 1, men tilveksten har desidert ikke vært jevn.

Frem til cirka 1650 steg folketallet med høyst 0,5 promille i året, og i lange perioder gikk befolkningen rett og slett tilbake på grunn av kriger, hungersnød og epidemier. Siden har det gått unna. Rundt år 1800 rundet Jordens befolkning en milliard, og etter hvert som ernæringen og hygienen ble bedre, sank dødeligheten, mens fødselsraten fortsatte å være høy. Resultatet er de nåværende drøye seks milliarder mennesker. Det er likevel mye som tyder på at utviklingen er i ferd med å snu. Det skyldes særlig at kvinnene i u-landene er begynt å prioritere utdannelse og likestilling høyere enn å få mange barn.