Hvor mange har levd på Jorden?

Hvor mange mennesker er det blitt født på Jorden, og hvor mange prosent er vi nå?

© Shutterstock

Ifølge Population Reference Bureau i Washington D.C. var det i 2002 blitt født 106,4 milliarder personer fra mennesket oppsto på Jorden. Siden er det kommet cirka 300 millioner til, og da det i dag er 6,4 milliarder mennesker på kloden, betyr det at seks prosent av alle som noen gang er blitt født, lever i dag. Population Reference Bureau har tatt utgangspunkt i at Homo sapiens oppsto omkring 50 000 f.Kr. For å gjøre regnestykket oversiktlig vedtok statistikerne å gå ut fra at det bare var to mennesker til å begynne med, en slags Adam og Eva. Fødselsraten de første 50 000 årene ble satt til 80, det vil si at det ble født 80 barn årlig pr. 1000 personer. Det er den fødselsraten forskerne har beregnet som nødvendig for å sikre vår arts overlevelse med tanke på den høye dødeligheten som preget fortiden. Etter Kristi fødsel blir fødselsraten gradvis lavere helt til den når 23 som gjelder i dag.