Hvilket spiseredskap er eldst?

Hvordan har de tre spiseredskapene oppstått? Og hvilket av dem har eksistert lengst?

© Shutterstock

Kniven er det eldste spiseredskapet mennesket har brukt. Vi regner med at urmenneskene for cirka 300 000 år siden begynte å bruke stein eller ben med skarpe kanter til å skjære og stikke med. I yngre steinalder (4000–1700 f.Kr.) ble det i Norden vanlig å bruke flint til å lage kniver av, noe som gjorde dem mer effektive. Skjeen er også et meget gammelt spiseredskap, utviklet i steinalderen. Skjeen hadde lenge form som en øse, og først på 1600-tallet fikk den det ovale bladet. I likhet med kniven var skjeen blant folk flest et personlig redskap, og helt frem til cirka 1800 var det skikken at gjestene hadde med seg sin egen skje på fester. Gaffelen var opprinnelig et ganske stort redskap som ble brukte til å ta opp kjøtt og grønnsaker fra gryter med. Et redskap av denne typen nevnes allerede i den jødiske toraen (Moseloven) (1400–400 f.Kr.). De første gaflene kom til Europa fra Midtøsten og ble populære blant den italienske adelen i det 11. århundret. I løpet av 500 år spredte gaffelen seg til resten av Europa.