Hvilket imperium var det største i verdenshistorien?

Hva er det største imperiet som har eksistert? Kan for eksempel Romerriket måle seg med det britiske imperiet?

Largest empire

Det britiske imperiet var størst

Det største imperiet gjennom tidene er uten sammenlikning det britiske, som i sin storhetstid fra 1850 til 1920 strakte seg over enorme landområder over hele kloden. I tillegg til Storbritannia omfattet det blant annet det nåværende Canada, Australia, Pakistan, India, flere småstater i Asia samt store deler av Afrika.

Det ble sagt at Solen aldri gikk ned over dette riket, som inklusive løsere tilknyttede dominioner og mandatområder dekket cirka en firedel av Jorden. Selv på høyden av sin makt og sitt omfang var Romerriket bare en tidel av denne størrelsen.

Storbritannia rådet over den største flåten

Felles for Romerriket, det britiske imperiet og de fleste andre imperiene er at de ble skapt ved hjelp av overlegen militærmakt. Når nettopp det britiske imperiet vokste seg så stort, skyldes det særlig at Storbritannia i tillegg rådet over datidens største marine og hadde en lang tradisjon for oppdagelser, handel og kolonisering.

Dessuten hadde britene et effektivt administrasjonsapparat som var oppbygd rundt en sterk sentralmakt og et vidt forgrenet nett av kompetente lokale ledere, for øvrig et system de hadde til felles med romerne. Det er trolig også årsaken til at begge imperiene kunne holdes samlet gjennom relativt lang tid.

Derimot var Aleksander den stores imperium i høy grad basert på feltherrens personlige styrke. Det overlevde ikke Aleksanders død i 323 f.Kr., men ble splittet opp i flere deler.