Hvem var Murphy?

Murphys lov sier visst noe i retning av at ”alt som kan gå galt, går galt.” Men hvem var egentlig denne Murphy?

Flystyrt-med-ild
© Shutterstock

Murphys lov fikk navnet etter Edward A. Murphy, som ble født i Panamá i 1919. Under annen verdenskrig var Murphy flyger i det amerikanske flyvåpenet, og etter krigen arbeidet han med å teste og utvikle nye fly. I 1949 var Edward Murphy med på å utvikle en spesiell drakt som skulle beskytte flygerne mot sterke G-krefter, og under en test skjedde det et uhell. Selv om testflygeren ble utsatt for sterke G-krefter, ga ikke måleren – som Edward Murphy hadde konstruert – noe utslag. Feilen viste seg å ligge hos en tekniker. En kabel kunne monteres på to forskjellige måter, og teknikeren hadde til tross for omhyggelig instruksjon valgt den gale måten. I et intervju har Edward A. Murphy senere forklart at han reagerte med å si noe i retning av at ”hvis noe kan gjøres på flere forskjellige måter, og hvis en av disse måtene kan føre til en katastrofe, er det alltid en eller annen som gjør det.” En ingeniør overhørte bemerkningen og døpte den på stedet ”Murphys lov”. Kort tid etter ble det holdt en pressekonferanse om forsøkene, og der ble også Murphys lov nevnt. Journalistene grep formuleringen begjærlig, og snart var den kjent verden over. Etter hvert ble den kortet ned til ”alt som kan gå galt, går galt,” men loven finnes i tallrike varianter. Til tross for den humoristiske tonen blir Murphys lov faktisk tatt svært seriøst av folk som arbeider med sikkerhet. Mange apparater blir konstruert slik at det er fysisk umulig å koble en bestemt ledning til feil kontakt.