Hvem kan føre slekten sin lengst tilbake?

Mange mennesker har en interesse for slektsforskning, men hvilket nålevende menneske kan egentlig spore slekten sin flest generasjoner bakover i tiden?

Stamtre-på-gul-bakgrunn
© Shutterstock

Vitenskapen kan ikke med sikkerhet si hvilket menneske som kan føre sin slekt flest ledd bakover i tiden. Det avhenger av definisjonen på slektskap og hvilke krav man stiller til eksakt dokumentasjon. Stamtavlene fra det danske og det britiske kongehuset strekker seg omtrent 1000 år bakover i tiden, og disse kongeslektene ligger godt an til å være blant de eldste slektene man kan følge. Dagens medlemmer av det danske kongehuset er etterkommere av Gorm den gamle som døde i 958. Den danske prins Christian kan føre slekten 53 generasjoner bakover – men ikke i rett linje. Hvis man ikke er opptatt av opplysninger om samtlige slektsledd, men bare ønsker å dokumentere slektskap med en forhistorisk person, kan DNA-analyser være veien å gå. For i 1997 fant britiske forskere ved universitetet i Oxford ut at den 50-årige britiske historielæreren Adrian Targett er etterkommer av Cheddar-mannen – et 9000 år gammelt skjelett som man i 1903 fant i nærheten av den britiske byen Cheddar. Det underlige slektskapet mellom Cheddarmannen og Targett strekker seg over ca. 300 generasjoner. Og siden har det vist seg at Targett ikke er alene om å ha en DNA-profil tilsvarende Cheddarmannens. Blant annet skulle to skolebarn fra Cheddar også være i familie med Cheddarmannen, og enkelte forskere har til og med hevdet at så mange som opptil 1 prosent av den britiske befolkningen deler DNA med Cheddarmannen.