Photo by Puk Khantho on Unsplash
Hvem bygde Den kinesiske mur?

Hvem bygde Den kinesiske mur?

Den kinesiske mur er omkring 6000 kilometer lang. Hvem bygde den, og stemmer det at den kan ses fra Månen?

Den kinesiske mur strekker seg over store deler av Nord-Kina. Forskjellige kilder oppgir forskjellige tall, alt etter hvilke deler som medregnes, men muren er rundt 6000 kilometer lang.

Den nåværende muren ble bygd under det som kalles det sene Ming-dynastiet, som hadde makten fra 1368 til 1644. Tidligere var det en rekke mindre forsvarsverker lenger nord, de eldste påbegynt for cirka 2300 år siden.

Den kinesiske mur var et forsvarsverk

Muren er oppført som et forsvarsverk mot rytterfolk på steppene i nord, og går som et bånd gjennom svært forskjelligartet landskap. Fra muren holdt vaktposter øye med eventuelle fiender, og oppdaget de en mulig fiende, kunne de tilkalle hjelp med røyksignaler.

Muren, som er bygd av stein og stampet jord, er opptil 16 meter høy og som regel fem–seks meter bred øverst, mens den er noe bredere nederst. Til tross for den imponerende størrelsen kan den ifølge Neil Armstrong og de andre amerikanske astronautene ikke ses fra Månen.

Den kinesiske mur forsvinner

Naturkrefter, horder av turister og en befolkning som stjeler steinene har etterlatt ca. en tredjedel av muren i elendig forfatning. Les artikkelen om Den kinesiske mur, som står i fare for å forsvinne.