Har Hitler personlig noen gang drept et menneske?

Adolf Hitler var skyld i mange millioner menneskers død. Men drepte han noensinne selv et menneske?

Hitler-i-sin-bil
© Shutterstock

Så vidt man vet drepte ikke Hitler noen i løpet av sin tid som tysk rikskansler og fører fra 1933 til 1945. Selv om Hitlers raserianfall var legendariske, er det ingenting som tyder på at han var spesielt voldelig av natur. Tvert imot er det flere kilder – blant annet hans privatsekretær Traudl Junge – som har hevdet at Hitler som privatperson som regel var fredelig og relativt behagelig å pleie omgang med. Under sin tjeneste i den tyske hæren under første verdenskrig kan Hitler tenkes å ha drept fiender. Han fungerte i hovedsak som kurer, men var ved fronter i flere omganger. Men første verdenskrig var en skyttergravskrig der man sjelden møtte fienden ansikt til ansikt. Så om Hitler drepte noen i den tiden, ville han neppe vært klar over det selv. Men ett menneske har Hitler med sikkerhet drept, nemlig seg selv. 30. april 1945 slukte han en kapsel med cyankalium før han deretter skjøt seg.