Hadde templer og pyramider innebygde feller?

I eventyrfilmer er gamle templer og gravkamre ofte utstyrt med grufulle feller som skal hindre ubudne gjester i å få tilgang til mulige rikdommer. Ble slike feller også brukt i virkeligheten?

Temple Indiana Jones

Feller er ren fantasi

Fellene som skildres i eventyrfilmer med for eksempel Indiana Jones, er effektive, men rent oppspinn.

Forskerne kjenner verken til templer eller gravkamre med snedige feller som snubletråder, fallemmer og giftpiler. Men inspirasjonen til filmfellene kan ha vært hentet fra pyramidene i Egypt.

Fallstein forseglet gravkamre i egyptiske pyramider

Egypterne blokkerte inngangen fra sjakten til de kongelige gravkamrene med en eller flere fallsteiner som skulle hindre gravrøvere i å ta seg inn. Fallsteinene var ikke beregnet på å havne i hodet på folk og ta livet av dem. De var tvert imot konstruert til å falle på plass og forsegle gravkammeret etter at gravferden og seremoniene hadde funnet sted.

Gravrøverne fant likevel vei

Fallsteinene ble ofte hugd ut av harde bergarter som granitt, men selv om steinene forseglet gravkammeret, fant gravrøverne i flere tilfeller likevel veien inn til sarkofagen og gravgodset: De hakket eller boret seg bare gjennom muren av myk kalkstein ved siden av fallsteinen og kom seg inn til skattene på den måten.

Fallstein blokkerte gravkammeret

Keopspyramiden ble utstyrt med tre fallsteiner av granitt som blokkerte gangen fra forkammeret til gravkammeret. Etter gravferden ble steinene senket på plass ved hjelp av tau og taljer.

I andre pyramider forekom det enklere konstruksjoner – der ble fallsteinen plassert på et stillas av treverk. Da stillaset ble fjernet, falt steinen på plass og sørget for å sperre inngangen.