Pyramids, Giza

Eksisterte oldtidens syv underverker?

De syv underverker blir stadig omtalt, men er det noe igjen av dem?

Det eneste av antikkens syv underverker man ikke er 100 prosent sikker på har eksistert, er Babylons hengende hager. De øvrige seks fantes altså en gang. Imidlertid er det bare pyramidene i Giza som ennå står i dag, etter de resterende fem står bare fundamentene igjen.

Listen over syv underverker ble først nevnt i et dikt fra 100-tallet av den greske dikteren Antipater fra Sidon. Der ble de berømmet på grunn av sin størrelse, skjønnhet og tekniske fullkommenhet. Oversikten av i dag ble først etablert under renessansen. At det ble akkurat syv underverker, skyldes at tallet syv allerede i gammel tid hadde en magisk betydning.

Det eneste underverket man ikke har funnet arkeo-logiske beviser på, er de hengende hagene i Babylon. Men ifølge historiske skrifter ble hagene anlagt av kong Nebukadnesar 2. og lå som terrasser tilknyttet hans palass, der de ble overrislet av vann fra elven Eufrat.

Verdens syv underverker