Seks morsomme pyramidefakta

Mange av oss lærte på skolen at pyramidene i Giza i Egypt ble bygd av slaver, og at vi ikke ville greie å bygge dem i dag. Det høres dramatisk og spennende ut. Men det stemmer bare ikke.

Giza Pyramiderne

FAKTA OG MYTER OM PYRAMIDENE

De ble bygd av slaver

Nej, det gjorde de ikke. Egypterne hadde riktig nok slaver, men utgravingen av relativt avanserte arbeiderbyer like ved Giza tyder snarere på at pyramidene ble bygd av spesialutdannede og privilegerte arbeidere og håndverkere.

Keopspyramiden har åtte sider

Man kan bare se det ovenfra, og bare under helt spesielle lysforhold, men Keopspyramiden sider er konkave og vinkler faktisk inn mot midten, og gjør på den måten de fire sidene til åtte.

Keopspyramidens åtte sider

Vi ville ikke greie å bygge dem i dag

Jo det kunne vi godt. Beregninger fra amerikanske arkitekter anslår likevel at det ville koste cirka 5 mrd dollar og ta fem år.

Gravkammer uten lik

De fleste av oss har nok lært på skolen at de egyptiske pyramidene ble bygd som gravkammer til faraoene. Siden har noen av oss sikkert hørt og lest at det faktisk aldri er funnet en mumie i de store pyramidene, og at temaet derfor fremdeles blir diskutert. Den mest framherskende teorien er likevel at det faktisk er snakk om gravkammer, men at de enten har blitt røvet eller av forskjellige årsaker aldri tatt i bruk.

Fremdeles hemmelige rom

De egyptiske pyramidene er ennå ikke fullt utforsket på tross av det faktum at de har vært et mysterium i flere tusen år. Forskjellige høyteknologiske undersøkelser indikerer at det fremdeles finnes skjulte rom som ingen ennå har greid å finne veien til.

Vi vet ikke hvordan de ble bygd

Det finnes mange gode teorier, og en eller flere av dem kan godt være riktige. Det store spørsmålet er hvordan egypterne med datidens teknologi greide å få buksert de gigantiske og mange tonn tunge steinblokkene så høyt opp i været. Noen teorier går ut på at blokkene ble skjøvet og trukket på store sleder som man helte vann foran for å gjøre sanden farbar. Andre snakker om både utvendige og innvendige ramper. Det har også vært foreslått at de mystiske blokkene ikke er hogd ut av stein, men at de i virkeligheten er en mystisk type betong som er støpt på stedet.