EditorfromMars/Wikimedia
tutankhamon grav

Sagnomsust egyptisk grav kanskje funnet

Skjulte hieroglyfer og en uidentifisert mumie funnet i Kongenes dal i Egypt peker mot etterlengtet gravfunn 𓂀

Den britiske egyptologen Nicolas Reeves har funnet skjulte hieroglyfer som kan bety at dronning Nefertiti ligger begravet bak en falsk vegg ved siden av farao Tutankhamons grav.

Oppdagelsen kommer samtidig med at vi nærmer oss 100-årsjubileet for oppdagelsen av Tutankhamons grav, som ble funnet 4. november 1922.

Allerede i 1912 ble Nefertitis byste funnet ved Tell el-Amarna, og siden funnet av Tutankhamons grav har egyptologer ment at graven hennes måtte befinne seg i nærheten.

Nefertiti buste

Nefertiti-bysten som ble funnet i faraoen Aknatons hovedstad Amarna 6. desember 1912. Bysten befinner seg i Neues Museum i Berlin.

© Philip Pikart/Wikimedia

I 2015 kunne bilder i høy oppløsning avsløre antydninger til skjulte dører i Tutankhamons grav.

Nicolas Reeves kunne bevise at det i graven var linjer under de pussede overflatene på de malte veggene, noe som tydet på skjulte døråpninger.

I 2020 avslørte skanninger fra en jordgjennomtrengende radar i den kjente faraoens grav et hemmelig korridorlignende rom få meter fra Tutankhamons gravkammer.

Og nå har Nicolas Reeves funnet hieroglyfer som igjen bekrefter denne teorien.

En 3D-illustrasjon av Tutankhamons grav med de to hemmelige rommene der Nefertiti kan gjemme det seg.

© Shutterstock

Skjulte hieroglyfer viser vei

I Tutankhamons grav er det såkalte kartusjer, som er en oval strek med rundt navnet til en kongelig person. Disse kartusjene viser Ay, Tutankhamons etterfølger, som begraver den unge faraoen.

kartouche tutankhamon

Kartusj med hieroglyfer for Tutankhamons navn med epitet: «Tutankhamon, hersker over On av Øvre Egypt [et navn for Theben]», og tronenavnet hans, «Nebkheperura».

© Mark Miller/Wikimedia

Reeves har gjennom intense studier oppdaget at de nåværende kartusjene er malt over eldre kartusjer som viser Tutankhamon som begraver den tidligere regenten – Nefertiti.

«Jeg kan nå vise at under kartusjene av Ay er det kartusjer av Tutankhamon, noe som beviser at den scenen opprinnelig viste at Tutankhamon begravet forgjengeren sin, Nefertiti. Den typen utsmykning vil du ikke finne i Tutankhamons grav», forklarer Reeves til The Guardian.

Reeves mener at siden Tutankhamon døde bare 19 år gammel, måtte prestene i all hast bruke en allerede klargjort grav. Derfor ble Nefertitis gravmæle brukt, mens Nefertiti ble skjøvet bakover.

Nå avventer han analyser av infrarøde fotografier av de skjulte rommene samt analyser av muggsopp.

Enda en dronning funnet

Det kan imidlertid vise seg at Reeves finner en tom grav, for en annen forskergruppe har gjort en uavhengig oppdagelse.

De mener å ha funnet både mumier av både Nefertiti og Ankhesenamun – Tutankhamons dronning – i en annen grav.

tutankhamon ankhesenamun

Tutankhamon tar imot blomster av sin kone Ankhesenamun. Dette bildet er på lokket av en eske funnet i Tutankhamons grav.

© Tiger cub/Wikimedia

Nå avventer forskerne analyser av de to mumienes DNA samt CT-scanninger av de to dronningenes ansiktstrekk, som forventes offentliggjort senere i oktober i år.

grave kongernes dal

Bilde over graver i Kongenes dal. KV62 inneholder Tutankhamons grav, mens KV35 kanskje har Nefertitis og/eller Ankhenamuns mumier.

© Kingtut/Wikimedia
Alabaster-relief akhenaton nefertiti meritaten

Relieff i alabast som forestiller Akhenaten (til høyre – mangler hode), Nefertiti (i midten) og datteren Meritaten (til venstre). Tidlige Aten-kartusjer på kongens arm og bryst.

© Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/Wikimedia

Akhenton, Nefertiti og Tutankhamon

Farao Akhenaton styrte i Egypt fra om lag 1353–1334 f.v.t.

Før farao Akhenaton eksisterte det flere guder i det antikke Egypt, som spesielt sentrerte seg om guden Amun.

Da Akhenaton kom til makten, forbød han, til stor frustrasjon for yppersteprestene, folk å tilbe flere guder og utropte seg selv til inkarnasjonen av en eneste guddom: Aten.

Dronning Nefertiti var gift med Akhenaton og styrte alene etter hans død.

Ettertidens faraoer og yppersteprester har i raseri ødelagt alle skriftlige opptegnelser av Akhenaton og Nefertiti, som bare omtales som «fienden». Derfor har gravstedene vært vanskelige å finne.

Tutankhamon var sønn av Akhenaton, og Nefertiti har vært hans mor eller stemor.

Etter Nefertitis død gjeninnførte Tutankhamon flergudsdyrkingen.