Mumie-DNA avslører egypternes opprinnelse

For første gang har forskere klart å hente ut kjerne-DNA fra egyptiske mumier. Og de gamle egypterne var nærmere beslektet med europeere enn afrikanere, viser det seg.

DNA-SKATT

Arvemateriale fra mumier kan være nøkkelen til å forstå det gamle Egypt.

© Johannes Krause/Max Planck

Selv om de gamle egypterne stablet sine pyramider og bygget sine templer på det afrikanske kontinentet, var det ikke mye afrikansk over dem. Eller i dem.

For tyske forskere fra Max Planck-Instituttet for arkeogenetikk har avslørt at egypterne var nærmere i slekt med steinaldermennesker fra det sørlige Europa, Anatolia og Levanten enn med andre afrikanere.

Det viser banebrytende DNA-analyser av 93 mumiehoder fra perioden 950 f.Kr. til 350 e.Kr.

Anatolia og Levanten dekker området dagens Tyrkia over Libanon, Syria, Jordan, Palestina og Israel.

Mønster avdekker originalt DNA

Forskerne brukte en helt ny metode for å rense DNA.

Siden eldgamle DNA-strenger brytes ned på en bestemt måte og danner et spesielt kjemisk mønster, kunne forskerne skille dem fra nyere, forurensende arvemateriale fra for eksempel gravrøvere og arkeologer.

De i alt 151 mumiene som ble undersøkt kommer opprinnelig fra gravplassen Abusir el-Meleq 100 kilometer sør for Kairo.

© Petr Bonek/Alamy

Mønster-gjenkjennelsen gjorde de tyske ekspertene i stand til å hente ut DNA fra både mitokondriene, som er cellenes små kraftverk, og fra selve cellekjernen. I tre tilfeller klarte de å hente ut den komplette arvemassen, dvs. hele genomet, og det er første gang noen har klart dette.

Slaver afrikaniserte Egypt

Resultatene avslørte ikke bare at de gamle egyptere hadde mer til felles med steinalderfolk fra for eksempel det som i dag er grensa mellom Østerrike og Italia, enn med andre afrikanere. Prøvene viste også at nilfolket stort sett ikke blandet seg med senere okkupanter som persere, grekere og romere.

Først for omkring 800 år siden begynte egypterne å blande seg med andre, da gener fra det sørlige Afrika kom inn i arvemassen, trolig på grunn av økt samhandel og slaveimport.

Forskerne håper nå at den nye DNA-metoden kan avdekke enda mer av Egypts fortid. Det finnes minst 1700 utgravde mumier fra Egypt som aldri har blitt DNA-analysert.