Hva slags verktøy brukte egypterne?

Hva gjorde oldtidens egyptere når de ville bearbeide og hugge i stein?

Working on the pyramid

Oldtidens egyptiske kunstnere og håndverkere brukte verktøy av flint og annen stein, samt kobber når de ville bearbeide stein. Fra Det nye riket rundt 1550 f.Kr. begynte de også å ta i bruk bronseredskaper, og enda senere dukket også verktøy av jern opp.

For å kunne dele opp harde bergarter med bor og sager av kobber tilsatte egypterne trolig en form for slipemiddel som sand eller kvarts. Sannsynligvis måtte det store mengder til for at det i det hele tatt kunne la seg gjøre.

Når egypterne skulle hugge ut granitt til ting som byggeblokker, obelisker eller sarkofager fra steinbruddene i Aswan, brukte de i tillegg til kobberverktøyet også kuler av den enda hardere bergarten diabas. Med kuler av diabas – samt en god porsjon flid, tålmodighet og ikke minst dyktighet – gnagde de seg så å si møysommelig gjennom granitten.