Hva er det inne i Kheopspyramiden?

Er det funnet mumier eller skatter inne i Kheopspyramiden? Eller er den et massivt byggverk?

Pyramider-på-oransje-bakgrunn
© Shutterstock

Et av Kheopspyramidens mysterier er at man ikke har funnet noe inne i den – verken skatter, veggmalerier eller mumier. Pyramiden, som ligger ved Giza nær Kairo, ble sannsynligvis plyndret for verdier allerede i oldtiden. Pyramiden har en nedadgående gang som fører til et kammer under jorden, og en oppadgående gang som først fører til dronningkammeret og deretter til kongekammeret. Egyptologene mener at pyramidens indre form ble endret under oppføringen for ca. 4500 år siden. Det opprinnelige gravkammeret, som lå under jorden, ble forkastet, og i stedet ble kammeret, som misvisende kalles dronningkammeret, bygd. Det var ikke tiltenkt en dronning, men Kheops selv. Også det kammeret ble forkastet til fordel for et nytt kammer ovenfor. Der ble Kheops gravlagt i en sarkofag som fortsatt står i kammeret, men uten lokk. På vei opp til hvilestedet utvider gangen seg til Det store galleriet – en cirka ti meter høy entré der veggene skråner innover. Dessuten finnes det sjakter som forskerne går ut fra er ventilasjonskanaler. Det tok 23 år å oppføre den 146 meter høye pyramiden. Den består av 1,3 millioner steinblokker som hviler på et ni meter høyt fundament, som er hugget ut av selve fjellet.