Hemmelig kammer funnet i Kheopspyramiden

Med avanserte skanninger og målinger av elementærpartikler har arkeologer klart å finne et hittil helt ukjent hulrom i Kheopspyramiden. Rommet er på størrelse med et passasjerfly og er helt uutforsket.

Dypt inne i den mektige Kheopspyramiden har arkeologene gjort et sensasjonelt funn: et hittil ukjent hulrom som er på størrelse med passasjerflyet Boeing 737.

Hulrommet ble funnet av to forskergrupper fra Japan og Frankrike. De brukte avansert teknologi til å skanne den største pyramiden i Giza.

Forskerne vet fortsatt ikke hva hulrommet inneholder, men det skal videre undersøkelser kaste lys over.

Myoner avslørte hulrom

Skanningene er foretatt i regi av prosjektet ScanPyramids, der arkeologer bevæpnet med partikkeldetektorer gjennom to år har undersøkt Kheopspyramiden.

De fant hulrommet ved å bruke såkalt myontomografi.

Myoner er elementærpartikler som dannes når kosmisk stråling fra verdensrommet treffer atmosfæren. Partiklene går tvers gjennom myke materialer som hud og vev, men absorberes til en viss grad av harde materialer som stein.

Robot kan undersøke rommet

Under forsøket kunne forskerne spore høye konsentrasjoner av myoner bestemte steder under og ved siden av pyramiden – et tegn på at partiklene hadde sluppet relativt uhindret gjennom steinene på grunn av hulrom.

Neste skritt blir å undersøke hulrommet ved hjelp av andre metoder.

Et forslag er å bore et hull med en radius på 3 cm inn til hulrommet. Det er nok til at forskerne kan sende inn en liten flyvende robot med kamera inn i rommet.

Men det krever at egyptiske myndigheter gir tillatelse til å bore i den 4500 år gamle pyramiden.