Er sfinksen eldre enn pyramidene?

Jeg har hørt at noen forskere mener at løvestatuen ved Giza i Egypt, sfinksen, kan være flere tusen år eldre enn pyramidene. Er det riktig?

Sfinksen-med-pyramide-i-bakgrunnen
© Shutterstock

Ifølge konvensjonelle lærebøker ble sfinksen, den enorme statuen med løvekropp og menneskeansikt som står sammen med pyramidene ved Giza i Egypt, bygd for omtrent 4500 år siden, det vil si noenlunde samtidig med pyramidene. Den amerikanske geologen Robert Schoch har nå satt spørsmålstegn ved den tradisjonelle dateringen. Han påpeker at sfinksens kropp er sterkt erodert, og at denne erosjonen er skjedd i et mønster som er i samsvar med virkningen av langvarige regnskyll. Egypt er ikke akkurat kjent for å være nedbørrikt, og det har landet aldri vært – i hvert fall ikke i den perioden det eksisterer nedskrevne vitnesbyrd fra. Geologene har imidlertid funnet ut at landet har opplevd en mer regnfull periode som strakte seg fra cirka 10 000 til 3000 f.Kr. På grunn av erosjonen mener Schoch at sfinksen må være bygd tidlig i denne perioden, altså lenge før den kjente egyptiske sivilisasjonen oppsto. Hvis denne hypotesen er riktig, er det ikke bare Egypts historie som må skrives om, men hele verdenshistorien. Det vil nemlig bety at det må ha eksistert en avansert sivilisasjon lenge før de første store sivilisasjonene som vi tradisjonelt har regnet med. Etter at Schoch fremsatte sin teori, har riktignok mange geologer med erosjon som spesialfelt påpekt at det er en rekke andre krefter som kan ha brutt ned bergartene i sfinksen på samme måte som regnskyll. Dessuten har det vært kortere regnfulle perioder i Egypts historie, og de kan godt ha skapt det erosjonsmønsteret vi ser i dag. Det er med andre ord ikke fremlagt noe holdbart bevis på at sfinksen skulle være eldre enn hittil antatt.