Egyptolog om hulrom: – Vi kan ikke utelukke et skattkammer

Oppdagelsen av et enormt hulrom i Kheopspyramiden vekker begeistring i ekspertkretser – selv om innholdet av rommet er ukjent.

Kheopspyramiden
© Shutterstock

– Funnet er svært interessant. Kheopspyramiden er den mest kjente av pyramidene, og på selv om den er finstudert, gjemmer den fortsatt på hemmeligheter.

Det er den begeistrede meldingen fra Åke Engsheden, som er egyptolog ved Stockholms Universitet.

Som mange andre eksperter med forstand på det gamle Egypt er han utrolig begeistret over at to forskerteam nylig konkluderte med at den store pyramiden i Giza gjemmer på et over 30 meter langt og hittil ukjent rom.

Holder mystikken i live

Ifølge Åke Engsheden er hulrommet trolig en del av pyramidens konstruksjon. Det ligger over det store galleriet – en lang gang som fører til pyramidens gravkammer – og egyptologen mener det sannsynligvis fjerner vekt fra taket over gangen.

Men det gjør ikke Engsheden mindre begeistret, og han understreker at teorien bare er gjetning.

– Et nyoppdaget hemmelig rom i den mest kjente av pyramidene holder mystikken omkring det gamle Egypt i live, sier han.

– Nå får vi rik mulighet til å spekulere over hva rommet inneholder, men vi kan ikke være sikre. Det er usannsynlig at det gjemmer seg store rikdommer og skatter i hulrommet. Men så lenge det ikke har blitt utforsket, kan vi ikke utelukke det.

Utforskning blir vanskelig

Forskene brukte såkalt myontomografi til å finne rommet. Med en avansert skanner målte de konsentrasjonen av myonpartikler, og det var disse målingene som avslørte hulrommet.

Neste skritt blir å undersøke hva rommet inneholder. Et forslag går på å bore et lite hull inn til rommet og sende inn en robot med kamera. Men Engsheden tror ikke forskerne vil få lov å gjøre det.

– Jeg kan ikke se for meg at egyptiske myndigheter gir tillatelse til å bore i pyramidene. Det er for mange følelser involvert til at noen minister vil tillate det.

Gåten krever tålmodighet

I stedet håper han på flere teknologiske framskritt på linje med det som fant hulrommet i første omgang.

– Veien fram er naturvitenskapelig. Rommet er funnet ved hjelp av en ny type skanning, og jeg tror nyutviklede teknologiske framskritt skal løse mysteriet om hva rommet gjemmer på, sier han.

Han mener derfor at vi må smøre oss med tålmodighet før Kheopspyramidens nyeste gåte blir løst.