The Trustees of the British Museum

Baviankranium viser vei til egypternes eventyrland

Nye studier av bavianknokler løser gåten om hvor de gamle egypterne hentede sine mest kostbare handelsvarer fra.

I mer enn 150 år har arkeologer vært på jakt etter et sagnomsust land som de gamle egypterne sto i nær forbindelse med.

Landet med navnet Punt er omtalt i inskripsjoner som er opptil 4500 år gamle, og forskerne vet at egypterne handlet flittig med det i minst 1200 år.

Bavianer var en luksusvare

Punt forsynte Egypt med luksusvarer som gull, myrra, røkelse, ibenholt og elfenben, men også med ville og eksotiske dyr som ikke levde naturlig i Egypt.

Egypterne importerte bavianer fra landet Punt, og mumier av apene viser at de dyrenes skarpe hjørnetenner ble fjernet. Forskerne tolker det som en sikkerhetsforanstaltning som vitner om hvor tett egypterne levde sammen med bavianene.

© Shutterstock, The Trustees of the British Museum & John Anderson/William de Winton

På tross av utførlige opptegnelser over varene fra Punt har det hittil vært umulig for forskerne å fastslå akkurat hvor landet lå. Ulike teorier har plassert det i Øst-Afrika, ved Den arabiske halvøy eller så langt unna som det nåværende Sri Lanka.

Blant de ville dyrene egypterne importerte fra Punt, var bavianer, som ble temmet og brukt som kjæledyr eller trent til å fungere som tjenere.

© ArchaiOptix

3 fakta om egypternes bavianer

Gudestatus: Bavianene var symboler for både visdomsguden Thot og solguden Amon-Re.

Mumier: Hundrevis av bavianmumier i templer og graver viser apenes store betydning.

Nyttedyr: Apene var kjæledyr, men også arbeidskraft og ble for eksempel brukt som fikenplukkere.

Det ga forskere fra Dartmouth College i USA ideen om å lokalisere Punt ved å undersøke bavianknokler som er tatt ut fra egyptiske mumier.

Tennene gjemte hemmeligheten

Ved British Museum i London fant forskerne et 3300 år gammelt kranium som er hentet fra den egyptiske byen Theben. For å avdekke bavianens opprinnelse analyserte forskerne tennenes innhold av grunnstoffene oksygen og strontium.

Begge stoffer finnes i flere utgaver, såkalte isotoper, og forholdet mellom isotopene i tannemaljen er en slags geografisk fingeravtrykk som kan vise hvor bavianen opprinnelig stammer fra.

Analyser av tennene i et baviankranium har endelig avslørt hvor det sagnomspunne Punt lå (rødt område). Det gule området viser det egyptiske rikets utbredelse omkring år 1500 f.Kr.

© The Trustees of the British Museum

Forskerne sammenlignet resultatet med isotopforholdet i tenner hos 155 bavianer fra 77 ulike steder på tvers av Afrika.

Konklusjonen er at apen er født i et område på Afrikas Horn, så med all sannsynlighet er det her det sagnomsuste Punt har ligget.