Shutterstock

Barnekongens grav åpner sjeldent vindu til fortiden

Tutankhamons grav ble funnet av arkeologen Howard Carter i 1922. Etter hvert som han jobbet seg dypere inn gjennom kamrene, åpenbarte det seg tusenvis av dyre klenodier som forteller om kongens liv.

I nesten fem hundre år lot Egypts faraoer seg begrave i Kongenes dal, en fjelldal ved dagens Luxor. Mens gravrøvere ribbet de om lag seksti andre gravene for alt av verdi allerede i antikken, sto Tutankhamons grav stort sett urørt da Howard Carter fant den.

De fire rommene inneholdt store mengder skatter, og i begynnelsen av april 1932, nesten et helt tiår etter oppdagelsen, var Carter og hjelperne hans ferdige med å katalogisere den siste av i alt 5398 godt bevarte gjenstander.

Graven er i dag åpen for offentligheten, men Tutankhamon og alle skattene hans ble i 2021 overført til det nyåpnede store egyptiske museet i Giza, litt utenfor Kairo.

Inngangen

© ullstein Bild/Ritzau Scanpix

Døren til graven var murt igjen

Skjult under murblokker fant Carter en trapp som førte ned til en underjordisk korridor med en gjenmurt dør. Døren var forsynt med seglavtrykk som røpet navnet på den stort sett ukjente faraoen Tutankhamon.

Forkammeret

© Album/Ritzau Scanpix

Tronstolen overlevde gravrøveri

Da Carter trengte inn i forkammeret, oppdaget han at gravrøvere hadde vært på ferde i antikken. Røverne hadde rotet i alt, men hadde gått fra innholdet forbløffende intakt, blant annet kongens forgylte tronstol og briks med kuhoder.

Annekset

© Album/Ritzau Scanpix

Forsyninger ble med på reisen

I annekset fant Carter blant annet parfyme og krukker med mat og rødvin. Med seg i døden fikk Tutankhamon også frukt, og frø som egypterne brukte til å dempe feber og smerter, antagelig fordi faraoen led av malaria fram til døden.

Skattkammeret

© Kenneth Garrett

Mumier avslørte familietragedie

Det lille skattkammeret inneholdt blant annet et forgylt skrin med fire såkalte kanopekrukker som inneholdt kongens balsamerte organer og innvoller. I en liten kiste lå mumiene av kongens to barn, begge jenter som var døde ved fødselen.

Gravkammeret

© Jean Soutif/Look at Sciences/SPL

Åtte kister beskyttet kongen

I gravkammeret fant Carter Tutankhamons sarkofag innelåst i fire forgylte trekister. Selve sarkofagen inneholdt tre mumiekister – i den innerste, som var av massivt gull og veide 110 kilo, lå mumien viklet inn i stoffstrimler.