Aknaton etterlot en enke i nød

Aknatons død satte i gang skredet som førte til Zannanza-saken.

Farao Akhenaton relief

Hvilken rolle spilte Aknaton?

Da Zannanza-saken var i sin begynnerfase, lå farao Aknaton forlengst i graven. Men hans død hadde satt enkedronning Nefertiti i en vanskelig situasjon, og tronen vaklet under henne.

Det fikk henne til å ta den skjebnesvangre avgjørelsen å sende et brev til erkefienden Suppiluliuma.

Det er omstendigheter rundt Aknatons død og funn fra graven som bidrar til å utrope Nefertiti som den skyldige dronningen.

Hvem var Aknaton?

Aknaton ble født tidlig i det 14. århundret f.Kr. som sønn av regjerende farao Amenhotep III, og hans hustru, Tiye.

Han besteg tronen som Amenhotep IV og regjerte sammen med faren det siste av hans regjeringstid.

Etter selv å ha overtatt tronen gjennomførte han en rekke radikale politiske og religiøse reformer.

Som symbol på sin dyrking av solguden Aton, tok han navneforandring til Aknaton.

Han fikk 6 døtre med sin hustru Nefertiti, og en sønn, Tutankhamon, med en annen hustru.

Da han døde, etterlot han et rike preget av intern strid.