Djengis Khans grav

Ble gravlagt med skatten.

Grave of Djengis Kahn

Hva er bakgrunnen?

Djengis Khan og hans ridende hær spredte angst og gru med noe vi i dag ville ha kalt folkemord. Han underla seg enorme områder fra Kina i øst til Polen i vest.

Som følge av erobringstoktene sanket Djengis Khan ufattelige rikdommer. Hvor de ble av, vet man ikke, men det er sannsynlig at han fikk det meste med seg i graven. Gravstedet skulle også være langt mer strålende enn Tutankhamons.

Av samme årsak ville Djengis at hans siste hvilested skulle holdes hemmelig. Slavene som bygde det, ble derfor drept. Deretter ble også soldatene som hadde drept slavene, tatt livet av.

Hvor har vi lett?

Djengis Khan skal ha ytret ønske om å bli gravlagt på et sted som betydde noe for ham. Han oppholdt seg mye ved Burkhan Khaldun nord i Mongolia ikke langt fra fødestedet, så det er opplagt der man måtte ha begynt letingen.

Helt fra 1990-årene har flere ekspedisjoner prøvd lykken, blant annet et japansk lag som brukte satellittovervåking og helikoptre uten resultat. I 2001 fant en annen ekspedisjon, ledet av Maury Kravitz fra USA, hele 40 gravsteder ved Oglogchiin Kherem, og man tror at et av dem tilhører Djengis Khan.

Sjanse for å gjøre et funn

Selv om flere ekspedisjoner, også en fra Kina, hevder å ha funnet graven, er påstandene tvilsomme. Det er ikke lett å vite hvor man bør lete, og sjansen er så absolutt begrenset.