Lars Gustavsen, NIKU

Arkeologer finner kjempehus fra jernalderen

Radarmålinger i Østfold har satt norske arkeologer på sporet av et enestående funn fra jernalderen.

Et av de største langhusene som noen gang er funnet i Skandinavia, er oppdaget i en klynge av langhus og gravhauger ved Gjellestad like ved Halden.

Det er det foreløpige resultatet av nye arkeologiske studier som akkurat nå foretas av arkeologer fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

Langhuset er 15 meter bredt og 60 meter langt. Ifølge arkeologene bekrefter størrelsen og beliggenheten at Gjellestad må ha spilt en sentral rolle i den sene nordiske jernalderen, som varte fra om lag år 500 f.Kr. og fram til vikingtiden, rundt år 800 e.Kr.

georadar, Gjellestad, langhuse

De nye funnene bekrefter ifølge arkeologene at Gjellestad må ha spilt en sentral rolle i den sene nordiske jernalderen.

© Lars Gustavsen, NIKU

Gjellestad var også i rampelyset i 2018, da arkeologer oppdaget et begravd vikingskip i området. Det var første gang på nesten hundre år at det hadde dukket opp et begravd skip.

Funnene, både i 2021 og i 2018, ble gjort ved hjelp av radarmålinger, og altså helt uten å grave i jorden.

georadar, Gjellestad, jernalder

Området rundt Gjellestad er skannet av en jordradar som er montert på et kjøretøy. Her ser vi verktøyet ved siden av et radarbilde av det begravde vikingskipet som ble oppdaget i 2018.

© Lars Gustavsen, NIKU

For å finne de underjordiske sporene har arkeologene brukt jordradar, et apparat som sender elektromagnetiske bølger ned i bakken for å undersøke ting under overflaten.

Arkeologene har inntil videre skannet 40 hektar sør, øst og nord for Gjellestad-skipet og skal først nå i gang med å gjøre utgravinger og datere funnene.

«Et funn av dette kaliberet, og så tidlig i prosessen, er mer enn man kunne ønske seg», sier arkeolog Lars Gustavsen, som skal skrive doktorgradsavhandling om funnene ved Gjellestad.