Har Dracula virkelig eksistert?

Er Dracula fri fantasi, eller fantes det et forbilde?

Dracula
© Shutterstock

Dracula har faktisk levd. Han var riktignok ikke en blodsugende vampyr, men fyrste i Valakia, som nå er en del av Romania. Egentlig het han Vlad 3, men ble kalt Dracula. Det er etter all sannsynlighet denne mannens navn forfatteren Bram Stoker har lånt til den transsylvanske greven i boken Dracula fra 1897. Vlad levde fra 1431 til 1476 og er nesten en nasjonalhelt i hjemlandet.

Han var kjent som en hard, men rettferdig hersker som fikk ryddet opp i det lovløse fyrstedømmet og til og med greide å kaste ut okkupasjonsmakten – ottomanene – av landet. Dessverre hadde han også en høyt utviklet sans for tortur og henrettelser, og var kjent for å spidde sine fiender på påler. Gjennomboringen foregikk ved at det ennå levende offeret ble spent fast og en spiss påle drevet langsomt inn mellom offerets ben og hele veien opp gjennom kroppen.

Det kunne ta timer eller til og med dager å gjennombore et stakkars offer. Etter spiddingen ble pålene stilt opp på offentlige steder til skrekk og advarsel for både ottomaner og vanlige lommetyver. Denne uhyre makabre fremgangsmåten ga Dracula enda et tilnavn: Tepes – Spidderen. Det råder en viss uenighet om hva navnet Dracula kommer av. Drac betyr djevel på rumensk, og endelsen -ulea betyder ”sønn av”.

Det er derfor nærliggende å anta at Vlads tilnavn var Djevelens sønn. Imidlertid ble Vlads far medlem av Drakeordenen i 1431, og ettersom draken var djevelens symbol, kan tolkningen også være mer direkte: Kanskje betyr tilnavnet ganske enkelt Drakens sønn. Hvorfor den irskfødte Bram Stoker valgte å bruke nettopp Draculas navn i romanen, vet man ikke.

Sikkert er det imidlertid at han i 1890 lånte en bok som het An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia. Boken ble skrevet av William Wilkinson i 1820, og forteller blant mye annet om Draculas bedrifter. En annen mulighet er at Stoker hørte om Dracula gjennom en venn, professor Arminius Vambery, som han besøkte flere ganger i Budapest i Ungarn.

Stoker blandet historien om Dracula med folkesagn om blodsugende vampyrer og fikk en klassiker ut av det. Det er planer om å åpne en Dracula-fornøyelsespark i Sighisoara, der Vlad 3 ble født, men det er midlertidig utsatt. Kritikere mener at en park nettopp der vil skade byens gamle del, som siden 1999 har stått på UNESCOs liste over verdens kulturarv.