Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Vi ble fingernemme for to millioner år siden

Menneskets evne til å skape og bruke verktøy kan føres tilbake til utviklingen av en muskel på innsiden av tommelfingeren. Nå vet forskerne når det skjedde.

Et av de trekkene som gjør mennesket helt spesielt, er tommelfingeren vår.

En muskel på innsiden av det nederste leddet gjør at vi kan bøye fingeren innover, slik at vi både kan ta et fast grep om et økseskaft, og slik at tommelen sammen med pekefingeren kan lage det såkalte pinsettgrepet, som er en forutsetning for å utføre finmotorisk håndarbeid.

Steinøkser funnet sammen med 1,75 millioner år gamle knokler viser at selv de tidligste menneskeartene har hatt et godt håndlag.

© Yonas Beyene et al./PNAS

Evolusjonsbiologer har derfor lenge betraktet nettopp dette trekket som avgjørende vår suksess. Men når det oppsto, har hittil vært en gåte.

Nå har forskere fra University of Tübingen i Tyskland funnet svaret ved å 3D-skanne fingerknokler fra en lang rekke arter, både fra Homo-slekten og fra de såkalte sørapene, som oppsto for om lag 4,5 millioner år siden og regnes for å være forløpere for slekten vår.

Slekten vår har patent på grepet

Ut fra skanningene skapte forskerne digitale rekonstruksjoner av fingermuskelen, som kalles opponens pollicis. Deretter gjennomførte de datasimuleringer over den styrken muskelen har levert.

Muskelen opponens pollicis bøyer tommelfingeren innover, slik at den for eksempel kan lage et pinsettgrep med pekefingeren. Hos sjimpansen (A) er muskelen bare halvparten så bred som hos mennesket (B).

© Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Resultatene viste at alle Homo-artene hadde et grep som var like sterkt som det vi har i dag. Sørapene hadde derimot et mye svakere grep, som kan sammenlignes med det sjimpanser har.

Det fleksible og sterke grepet er dermed like gammelt som menneskeslekten, altså omkring to millioner år.

Det fleksible grepet gjorde Homo erectus i stand til å produsere avanserte jaktvåpen og redskaper for å partere byttet med.

© CHRISTIAN JEGOU PUBLIPHOTO DIFFUSION/SCIENCE PHOTO LIBRARY

På det tidspunktet oppsto en av våre mest vellykkede forfedre, Homo erectus, som spredte seg i både Afrika og Asia.

Arten levde i over 1,8 millioner år, brukte ild og skapte avanserte steinredskaper som håndøkser og kniver – antagelig godt hjulpet av en smidig tommelfinger.