Cleveland Museum of Natural History / Wikimedia Commons

Superdatamaskin avslører: Mennesket fortrengte neandertalerne

Glem plutselige klimaendringer og kryssavl med andre arter. En superdatamaskin har regnet seg fram til årsaken til neandertalernes skjebne.

Mystikken har i årevis innhyllet neandertalernes utryddelse. De levde i Europa og Asia i 300 000 år, men for 43 000–38 000 år siden døde arten raskt ut. I årevis har forskere spekulert på hva som tok livet av dem. Var det klimaendringer, sykdom, avl eller krig med andre arter?

Nå mener klimaforskeren Axel Timmermann ved hjelp av en superdatamaskin å ha funnet bevis for hva som slo den siste spikeren i neandertalernes likkiste.

Konklusjonen er klar: Neandertalernes raske undergang kan ikke forklares uten å ta med samspillet med det moderne mennesket, Homo sapiens, som forlot Afrika for omkring 50 000 år siden.

Da Homo sapiens rykket inn, gikk det tilbake med neandertalerne. Axel Timmermanns superdatamaskinberegninger tegner et bilde av befolkningsutviklingen i Europa for 73 000-38 000 år siden.

© Axel Timmermann / Center for Climate Physics / Pusan National University

Modell viser artenes utbredelse

Superdatamaskinen Aleph ved Pusan National University i Sør-Korea ble fôret med flere tusen linjer kode med opplysninger om datidens klima- og miljø, som kan ha påvirket livsvilkårene for neandertalerne – for eksempel temperatur, nedbør og vegetasjon.

Ved hjelp av avanserte simuleringer dannet Aleph en modell som viser hvordan endringene har drevet utbredelsen av og kontakten mellom de to artene basert på informasjon om de områdene hvor det var matvareressurser til rådighet. I modellen får en liten del av de to befolkningsgruppene også barn sammen, som de gjorde i virkeligheten.

Ved å endre på parametrene og kryssreferere modellen med arkeologiske, paleoantropologiske og genetiske spor etter neandertalerne kan Axel Timmermann se at selv med plutselige klimaendringer ville neandertalerne fortsatt ha hatt rikelig med levesteder.

Dessuten blir arten ikke slukt av Homo sapiens på grunn av felles barn.

Neandertalerne ble utkonkurrert

Neandertalerne overlevde enda hardere, tidligere istidslignende perioder og sameksisterte uten problemer med i Homo sapiens i om lag 10 000 år. Derfor kan verken klima eller menneskets inntog forklare neandertalernes undergang alene.

Modellens tyder på at det var kombinasjonen av knappe ressurser og hard konkurranse som førte til artens endelikt.

Den eneste veien til neandertalernes undergang er hvis Homo sapiens i modellen har for eksempel markant bedre jaktteknologier, motstandsdyktighet overfor sykdom og høyere forplantningsevne.

Det er første gang en superdatamaskin har blitt brukt til å vurdere neandertalernes undergang. Forskeren bak vil nå videreutvikle modellen.

Nøkkelen til vår suksess oppsto gradvis

Kreativitet, samarbeid og språk. En rekke evner gjorde Homo sapiens til verdens herskere – og mange av dem oppsto allerede i forfedrene våre.