Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Steinalderkvinner jaktet på storvilt

Utgravingen av en 9000 år gammel jegergrav snur opp ned på forskernes oppfatning av kjønnsrollene i steinalderens jeger-sanker-samfunn.

Da forskere fra University of California nylig gravde ut en 9000 år gammel grav i Andesfjellene i Peru, fikk de seg en stor overraskelse.

I graven fant med fint bearbeidede kniver og spydspisser av flint, noe som er et klart tegn på at den avdøde har vært en respektert jeger.

I tillegg til sine verdifulle jaktvåpen hadde jegeren fått litt av byttet med i graven.

For 9000 år siden ble en kvinne på 17–19 år stedt til hvile i fjellene i Peru. Med seg i graven fikk hun fint bearbeidede spydspisser, noe som tyder på at hun har vært jeger.

© Randy Hass et al.

Forskerne fant knokler av storvilt som hjort og lama, sammen med verktøy til å slakte dyrene og skrape skinnet med.

Men det mest bemerkelsesverdige var jegeren selv. Knoklene var slanke og lette, og det ga forskerne mistanke om at det kunne være snakk om en kvinne.

Tennene avslørte kjønnet

De sendte derfor tennene til en spesiell studie som ut fra proteinet amelogenin i emaljen kan avgjøre kjønnet. Og mistanken ble bekreftet. Storviltjegeren, som trolig døde rundt 17–19 år gammel, var kvinne.

Storviltet i steinalderens Sør-Amerika, der den unge kvinnen gikk på jakt, har blant annet vært lamaer. Det viser knokler fra dyr hun fikk med i graven.

© Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Oppdagelsen bryter med det vanlige bildet av jeger-sanker-samfunnet der det er mennene som går på storviltjakt mens kvinnene tar seg av fredeligere sysler med å samle røtter, frukt og bær.

Oppfatningen av de faste manne- og kvinnerollene har blant annet satt seg fast fordi dagens jeger-sanker-samfunn i Afrika er har denne arbeidsdelingen.

I alt 24 jaktvåpen og -redskaper ble funnet i den unge kvinnens grav – blant annet fint bearbeidede spydspisser og verktøy til å partere byttet og skape skinn med.

© Randy Haas/UC Davis

For å avklare om den kvinnelige jegeren fra Peru bare var et sjeldent unntak, utvidet forskerne studiene sine.

De gjennomgikk utgravingsrapporter fra 107 steinaldergraver spredt utover Sør- og Nord-Amerika som var over 8000 år gamle.

39 prosent av graver med våpen til storviltjakt har tilhørt kvinner, viser en ny studie.

Resultatet viste at det var 26 graver med jaktvåpen, og 10 av dem tilhørte sannsynligvis kvinner.

Oversikten er en øyeåpner som utfordrer arkeologenes syn på kjønnsrollene og samfunnsstrukturen i steinalderen.