SPL
Homo erectus oase Arabien

Oaser i Arabia lokket forfedrene våre ut av Afrika

Nye funn viser at et fuktig klima ved Den arabiske halvøy skapte oaser som forfedrene våre utnyttet på vandringene sine ut av Afrika. Funnene avslører også hvilken rute de tok.

Gjennom flere hundre tusen år stanset forfedrene våre i de samme oasene ved Den arabiske halvøy etter å ha forlatt Afrika. Det viser nye funn av steinredskaper som er gravd ut av forskere ved Max Planck-instituttet i Tyskland.

Forskerne gransket satellittbilder av ørkenen i Saudi-Arabia for å finne søkk og grøfter i landskapet som i perioder med et fuktigere klima kan ha vært sjøer og elver.

Deretter dro de ut til de mest lovende områdene med gravemaskiner. Særlig ett område, Khall Amayshan 4, viste seg å skjule overveldende arkeologiske skatter: tusenvis av steinredskaper.

Økse, stenredskaber

Blandt de tusinder af stenværktøjer i den forhistoriske flodbred fandt forskerne 400.000 år gamle håndøkser.

© Nature

Ved å grave seg ned gjennom sandlagene kunne forskerne peke ut seks perioder gjennom en halv million år der et uvanlig fuktig klima har forvandlet søkket til en sjø omgitt av frodige gressletter.

I fem av lagene fra de våte periodene fant de steinredskaper som vitner om at mennesker har levd ved sjøen for omkring 400 000, 300 000, 200 000, 100 000 og 55 000 år siden.

Mennesker fulgte dyrene

Forskerne fant ikke menneskeknokler, men mange levninger fra store dyr som flodhest, elefant og struts. Fossilene viser at også dyr vandret ut av Afrika til et nytt liv ved de arabiske oasene.

De eldste steinredskapene, som er 400 000 år gamle, er sannsynligvis lagd av den tidlige menneskearten Homo erectus, som var den første som forlot Afrika. De senere redskapene er mer bearbeidet, og forskerne tilskriver dem derfor vår egen art.

Erectus, Sapiens, stenredskaber

I de tidligste våte periodene, for 400 000 og 300 000 år siden, har Homo erectus inntatt oasen. Vår egen art, Homo sapiens, har ankommet for 200 000 og 100 000 år siden.

© SPL

De rike funnene i Khall Amayshan 4, som ligger i den nordlige delen av Saudi-Arabia, tyder på at utvandringsbølgene har rullet ut av Afrika via Sinaihalvøya i det nordlige Egypt – og ikke via den sørlige ruten fra Afrikas horn til Jemen.

Udvandring Afrika mennesket

Det er to opplagte ruter ut av Afrika. Forfedrene våre har sannsynligvis fulgt den nordlige (1) over Sinaihalvøya, og ikke den sørlige fra Afrikas horn (2). Den nordlige er mest logisk med tanke på beliggenheten av oasen Khall Amayshan 4 (hvit ring).

© Shutterstock

De siste steinredskapene, fra perioden fra for om lag 55 000 år siden, ligner ifølge forskerne redskaper som er lagd av neandertalere. Det er tidligere funnet spor av neandertalere i Midtøsten, så det er mulig at de i våte perioder har vandret sørover til oasene ved Den arabiske halvøy, der de har møtt medlemmer av vår egen art.