Hvorfor forsvandt neandertalerne?

Hvorfor døde neandertalerne ut?

Det er delte meninger om hvordan neandertalerne forsvant. Sykdomssmitte og dårlige tilpasning er blant forskernes beste teorier.

Forskerne vet ikke med sikkerhet hvorfor neandertalerne forsvant.

Men én av flere teorier er at de døde av sykdommer som de moderne menneskene brakte med seg da de to artene for første gang støtte på hverandre for omkring 100.000 år siden.

Neandertalerne ble forkjølet

Forskerne har funnet beviser for at neandertalerne i denne perioden ble smittet med både tuberkulose, tyfus, kikhoste, hjernebetennelse og vanlig forkjølelse.

Selv var Homo sapiens relativt immune overfor sykdommene, men fordi neandertalerne ikke hadde møtt smitten før, ble de hardt rammet og bukket til slutt helt under.

4 andre teorier om neandertalerne

Det moderne mennesket begynte å pare seg med neandertalere for ca. 100.000 år siden.

I tillegg til at neandertalerne kan ha blitt rammet av sykdommer de fikk fra Homo sapiens, spilte både vulkaner og dårlig tilpasning trolig en rolle.

  1. Moderne mennesker trengte inn på neandertalernes jaktmarker med nye redskaper – f.eks. pilespisser og synåler – og utkonkurrerte dem.
  2. Et vulkanutbrudd i Italia for ca. 40.000 år siden fikk temperaturen til å falle dramatisk. Kulden rammet neandertalerne hardt.
  3. Klimaet vekslet på noen få århundrer mellom kulde og varme. Det endret dyre- og plantelivet, og neandertalerne var ikke flinke nok til å tilpasse seg.
  4. Neandertalerne fikk barn med moderne mennesker, og det ble færre fullblods neandertalere. Arten ble slukt opp av Homo sapiens.