Shutterstock
kranier, neandertalere, homo sapiens, språk, tale

Neandertalerne forsto språk som oss

Våre nærmeste slektninger neandertalerne hadde evnen til å snakke og forstå språk, viser avanserte 3D-modeller av kranier fra den tidlige menneskearten.

Når Homo sapiens for mange tusen år siden støtte på vår nære slektning neandertalerne, kunne vi kanskje kommunisere med hverandre ved å bruke stemmen.

I hvert fall tyder ny forskning på at neandertalerne både kunne snakke og forstå språk på nivå med Homo sapiens.

Det viser digitale 3D-modeller av neandertalernes indre øre som forskere ved Binghamton University i England og Universidad de Alcalá i Spania har skapt ved hjelp av skanninger av neandertalerkranier.

kranier, neandertalere, homo sapiens, språk, tale

Forskerne skannet kranier fra neandertalere (foran) og sammenlignet dem med kranier fra Homo sapiens (bak).

© Shutterstock

Massevis av båndbredde mellom ørene

Forskerne skannet kranier fra fem neandertalere og sammenlignet dem med skanninger av et Homo sapiens-kranium og et kranium fra en av neandertalernes forfedre som kalles Sima hominin.

Data fra modellene ble deretter analysert ved hjelp av et dataprogram. Konklusjonen ble at neandertalerne kunne høre lyder i det spektrumet der menneskelig tale ligger.

Forskerne kunne også beregne hvor følsom hørsel neandertalerne sannsynligvis har hatt. Det viser seg at den såkalte båndbredden for å forstå tale var på nivå med moderne menneskers.

Brukte sannsynligvis flere konsonanter

Ifølge Mercedes Conde Valverde ved Universidad de Alcalá viser studiene at neandertalere var utstyrt med et avansert kommunikasjonssystem.

De nye studiene viser at neandertalernes lingvistiske evner gjorde dem i stand til å mestre konsonanter – som også er det som skiller menneskers språk fra de lydene som for eksempel primater lager.

3D-modeller ga innsikt

Forskerne sammenlignet kraniumskanninger fra neandertalere, Homo sapiens og menneskearten Sima hominin.

kranier, neandertalere, homo sapiens, språk, tale
© Mercedes Conde-Valverde

Sammenlignet tre menneskearter

Forskerne sammenlignet kranier fra Homo sapiens, den tidlige menneskearten Sima hominin og neandertalere. Resultatet var 3D-modeller av artenes indre ører.

kranier, neandertalere, Homo sapiens, språk, tale
© Mercedes Conde Valverde

Fikk talegaver fra det indre øret

Skanningene viste at neandertalernes indre øre var komplekst og velutviklet. De fire fargene på bildet viser ulike deler av det indre øret.