Hvor intelligente var neandertalerne?

Hvor intelligent var en neandertaler?

Neandertalerne er tidligere blitt oppfattet som dummere og mindre utviklede enn Homo sapiens. Men hvor intelligent var en neandertaler i virkeligheten?

Siste nytt på denne fronten tyder på at neandertalerne var uvanlig avanserte og på visse felter intelligensmessig på høyde med deg og meg, altså det moderne mennesket.

Neandertalerkulturen var velutviklet

Neandertalerne pleide en velutviklet og kompleks kultur. De gravla sine døde, de hadde sannsynligvis et språk, og de tilberedte maten de spiste.

De fremstilte også klær, utviklet verktøy og redskaper, uttrykte seg kunstnerisk med hulemalerier og kroppsmaling, og brukte smykker av skjell og fjær.

Forskerne våger ikke å mene noe om IQ-nivået deres, men de hadde en hjerne litt større enn vår, og både fysiologiske og genetiske undersøkelser tyder på at de var like intelligente som moderne mennesker.