Mennesker var kannibaler for 10 000 år siden

Spor etter mennesketenner og steinredskaper på menneskeknokler gjør at forskere mener kannibalisme forekom i steinalderen. Knoklene er funnet i en grotte i Spania.

Beinrestene er funnet i en hule i sørøst i Spania.

© Emili Aura/Juan V. Morales-Pérez

Brutale bitemerker, slag etter steinredskaper og brennemerker på menneskeknokler.

Det er noen av tegnene som arkeologer nå bruker som bevis for at mennesker som levde for 10 000 år siden i dagens Spania, var kannibaler.

Arkeologene har undersøkt 30 menneskeknokler som er funnet i Santa Maria-grottene i Øst-Spania. Knoklene er datert til å være 9000-10 000 år gamle.

Steinredskaper skar av kjøttet

Forskerne vet ennå ikke om folk i den eldre steinalderen – som var en del av jegersteinalderen – slaktet og spiste sine egne som ledd i et begravelsesritual eller i mangel på annen mat.

Det som er sikkert er at forskerne har funnet spor fra steinredskaper på menneskeknokler. Og det ser ut til at knoklene er knekt fra hverandre og kjøttet og organene fjernet fra den døde.

I tillegg er det også funnet tannmerker fra mennesker som skiller seg fra rovdyr ved å etterlate dobbeltbuede punkter, isolerte trekantede hull og overfladiske lineære merker.

Sporene er klare

Knokler som har vært utsatt for kannibalsk adferd, har ofte flere karakteristiske kjennetegn.

De 30 knoklene fra Spania har alle spor av kannibalisme – eksempelvis de tydelige tannmerkene og sporene fra steinredskaper.

Undersøkelsen av knoklene er det første beviset på kannibalisme i landene ved det vestlige Middelhavet.