Menneskets ukjente fetter funnet i Kina

Den avanserte kulturen kronhjortfolket kan være ny menneskeart.

Prehistoric human

Mye tyder på at Homo sapiens ikke har vært den eneste menneskearten på kloden riktig så lenge som vi har trodd til nå. Australske og kinesiske forskere har funnet levninger etter en hittil ukjent forhistorisk befolkning som levde i huler flere steder i Sør-Kina for bare 14 500–11 500 år siden.

Benrestene og kraniene etter de fem minste individene ligner ikke noe vi har sett før, men utgjør en underlig miks av moderne og primitive og enkelte helt unike trekk, blant annet store øyebrynsbuer, brede kinnben og en tykk hjerneskalle slik vi også kan finne hos flere hundretusen år gamle mennesketyper.

Selve hjernen er liten, men pannelappen, som også har med atferd og personlighet å gjøre, er like stor som vår. Derimot har hjernens bakerste del, som hovedsakelig beskjeftiger seg med sanseinntrykk, en primitiv form.

Forskerne tør ennå ikke å klassifisere menneskene, men kaller dem kronhjortfolket etter de mange benrestene av hjortedyr som ble funnet i hulene.

Hovedforskeren bak funnet, Darren Curnoe, mener kanskje at de er en helt ny linje på vårt stamtre. Andre forskere hevder at det kan dreie seg om en uvanlig variasjon av vår egen art. Håpet er at DNA fra kronhjortfolket snart vil vise hvor de hører til i stamtreet.

Flere samtidige mennesketyper

Forskning har vist at vi inntil nylig ikke var alene på kloden. Flere menneskelignende arter er blitt oppdaget, blant andre denisova og Homo floresiensis, populært kalt hobbiten.

Vi mennesker, som har vandret omkring på Jorden i 200 000 år, kan ha kommet til å blande oss med dem.