Pedro Saura

Hulemalerier er utført av neandertalere

Lenge før det moderne mennesket kom til Europa, var neandertalerne i full gang med utsmykkingen av kontinentets huler.

Nye dateringer av hulemalerier i Spania snur opp ned på en gammel diskusjon om neandertalerne. Det store spørsmålet har vært om noen av de hulemaleriene som finnes rundt
omkring i Europa, kunne vært laget av den utdødde mennesketypen.

Sildrende vann avslører alderen

Det er vanskelig å datere hulemalerier med den klassiske karbon 14-metoden fordi de sjelden inneholder organisk materiale. Forskerne brukte derfor en ny metode til dateringene.

De undersøkte de små avleiringene av mineralet kalsitt, som er etterlatt som en tynn film over maleriene av rennende vann.

Kalsitt inneholder små mengder uran, som langsomt henfaller til thorium. Ved å måle thoriuminnholdet i kalsitten kunne forskerne regne seg fram til malerienes alder – og resultatet kom som en overraskelse.

Neandertalere var kreative

Selv om de spanske hulemaleriene ikke er like detaljerte som nyere malerier, viser de at neandertalerne kunne uttrykke seg kunstnerisk og tenke i symboler.

Hittil har de fleste forskere ment at de egenskapene var unike for det moderne mennesket.

Evnene har vært anført som årsaken til at neandertalerne bukket under i konkurransen med forfedrene våre, men de nye dateringene viser at det sannsynligvis ikke var så enkelt.