Hobbit: Slik var minimennesket

Australier rekonstruerer 17 000 år gammelt ansikt av Homo floresiensis – også kalt hobbit.

Homo floresiensis

Heller sjelden enn vakker?

Hun er trolig mer sjelden enn egentlig vakker, har den australske antropologen Susan Hayes sagt.

Forskeren har med kriminaltekniske metoder rekonstruert ansiktet til en 30-årig kvinne av den tidlige menneskearten Homo floresiensis.

På størrelse med en hobbit

Arten ble oppkalt etter øya Flores i Indonesia der de bare cirka én meter høye og 30-35 kilo tunge menneskene levde for omkring 17.000 år siden. På grunn av at de var så små og lette, blir arten ofte omtalt som hobbitmennesket.

Takket være Hayes' rekonstruksjon kan vi nå for første gang få et inntrykk av hvordan arten egentlig så ut. Ansiktet ble rekonstruert ut fra et kranium som ble funnet i 2003.

Hvem var Hobbit-mennesket?

Der er stor uenighed om hvem eller hva Homo floresiensis i virkeligheten var. Kom helt innpå forskernes teorier i artikkelen: