Shutterstock

Forskere opdager ny menneskeart i grotte

Knokkelfunn avslører at en hittil ukjent menneskeart – Homo luzonensis – har levd på den filippinske øya Luzon for vel 50 000 år siden. Den 1,20 meter høye huleboeren har levd på jorda samtidig med Homo sapiens.

Filippinske forskere har oppdaget en ny menneskeart i en grotte på landets største øy, Luzon. De første beinrestene og tennene ble funnet av arkeolog Armand Mijares helt tilbake i 2007.

Han trodde opprinnelig han hadde funnet restene av et dyr, men i løpet av de neste 12 årene gjorde undersøkelser og flere funn det klart at det dreide seg om en ny gren av Homo-slekten, som også teller bl.a. Homo erectus og naturligvis Homo sapiens.

Tennene var moderne

Den nye arten er døpt Homo luzonensis av forskerne, etter øya den er funnet på. Det er funnet rester etter i alt tre forskjellige individer av arten, som levde for mellom 50 000 og 67 000 år siden.

Homo luzonensis var huleboer og blant annet tennene minnet mye om dagens menneskers. Knoklene er imidlertid svært små, så arkeologene mener at arten var under 1,20 m høy. Forskere over hele verden jubler også over funnet:

“Dette er et av de absolutt viktigste funnene vi kommer til å se de neste årene”, uttaler Aida Gómez-Robles, forsker i paleoantropologi, som vurderte studien før den ble publisert.

Tennene var små, men menneskelignende. I alt ble det gravet opp sju tenner, to fingerknokler, to tåknokler og en lårbeinsknokkel fra grotten, og hele funnet stammer trolig fra to voksne og et barn.

© Callao Cave Archaeology Project

Det myldret av menneskearter på jorda

Det filippinske funnet understreker at Homo-slektens utbredelse på jorda var mer mangfoldig enn forskerne opprinnelig forestilte seg.

De siste årene har vist at både Homo sapiens, hobbitmennesket Homo floresiensis, Denisova-mennesket, neandertalerne og nå også Homo luzonensis levde samtidig, for omkring 50 000 år siden.

Noen av menneskeartene hadde sex med hverandre og blandede gener, og det kan man se i det moderne menneskets arvemasse i dag.

Luzon-menneskets opprinnelse er en gåte

Om Homo luzonensis hadde kontakt med andre arter, og hvor de små huleboerne stammer fra, er imidlertid fortsatt en gåte.

De kan være etterkommere av den tidlige menneskearten, Homo erectus, som forlot Afrika for om lag 1,5 millioner år siden. Her kan utvandrerne ha skrumpet til Homo luzonensis gjennom årtusener med isolasjon.

Homo luzonensis kan også være etterkommere av en helt annen menneskeart, som forlot Afrika før Homo erectus, noe som ville være en sensasjonell omskrivning av menneskets tidlige utvandringshistorie.

Både tå- og fingerknoklene er krumme hos Homo luzonensis, noe som ifølge forskerne vitner om gode evner som treklatrere. Denne tåknokkelen her er ca. 2,5 cm lang.

© Callao Cave Archaeology Project

Forskerne håper å kunne utvinne brukbart DNA fra Luzon-knoklene for å kaste lys over alle de ubesvarte spørsmålene.

Det vil gi forskerne viktig kunnskap om Homo luzonensis slektskap med andre menneskearter og dermed opprinnelsen til det lille filippinske hulemennesket.

Callao-grotten ligger helt mot nord på den store filippinske øya Luzon. Grotten er blitt utforsket av paleantropologer siden 2007.

© Google Maps