Superkrokodillen åt dinosaurer

Fossiler etter en gigantisk krokodille på helt opptil 10 tonn er blitt funnet i Afrika

Super crocodile

Som mange andre av fortidens krypdyrgrupper utviklet krokodillene også virkelige kjemper. En av de største – kanskje den største krokodillearten som har eksistert – har Serenos folk også funnet fossiler av i Afrika. Det gjelder superkrokodillen Sarcosuchus imperator, et gigantisk dyr som veide oppimot 10 tonn. Alt i 1940-årene fant den franske paleontologen Albert-Félix de Lapparent de første fossilfunnene av S. imperator i Sahara.

Riktignok gjaldt det mest tenner og løse benplater, og først i 1997 og 2000 da Sereno fant flere nye eksemplarer, blant annet ett med over halve skjelettet intakt, begynte man å få en helt annen og detaljert viten om arten. Målinger av kranier fra S. imperator tyder på at den hadde en enorm bittstyrke på over to tonn – sannsynligvis mer enn store rovdinosaurersom Tyrannosaurus rex.

Sarcosuchus imperator

Det samme er tilfellet for en helt annen superkrokodille, Deinosuchus, som var omtrent like stor som Sarcosuchus, men levde for 85–80 millioner år siden. Alt i 1850-årene begynte man å finne små fossilrester etter Deinosuchus i USA og Mexico, men ennå er det mye man ikke vet om dyret. Likevel tviler ingen på at begge de monsterdigre krokodillene var store nok til å angripe og felle mange av datidens mellomstore planteetende dinosaurer, for eksempel de mange artene av andenebbøgler som også levde i sumpene.