shutterstock

Sabeltannkattens tenner avslører dødsårsak

Sabeltannkatten gikk på jakt i skogen. Men det var neppe ulver som utraderte kattedyret, viser en ny studie. Den ble rammet av en fiende som i dag – 10 000 år senere – fortsatt truer dyr og mennesker.

Sabeltannkatten med de imponerende hjørnetennene døde ut for om lag 10 000 år siden, men den ble ikke utkonkurrert av andre rovdyr, slik forskerne hittil har trodd. Nye studier tyder på at den ble offer for klimaendringer som endret landskapet.

Forskere fra Vanderbilt University i USA har analysert 700 tenner fra en rekke forhistoriske rovdyr, som er funnet i et område i California ved navn La Brea Tar Pits. Som navnet antyder, består området av en samling tjæresumper der det er mye fossiler fordi mange dyr har sunket ned i tjæra og er omkommet.

© Mauricio Antón & shutterstock

Forskerne målte innholdet av to typer karbon, såkalte isotoper, i tennene. Tannemaljen hos alle dyr kan avsløre hva de har levd av, fordi forholdet mellom de to isotopene varierer ut fra hva slags mat dyrene har inntatt.

Tennenes isotopforhold gis videre i næringskjeden fra planteetere til rovdyr, og derfor kan forskerne også avgjøre hva slags byttedyr rovdyrene har levd av.

Analysene viste at den opptil 300 kilo tunge sabeltannkatten ikke har jaktet på de åpne gresslettene, slik paleontologene hittil har trodd.

Den har dermed ikke hatt dyr som bison og hest på menyen, og derfor har den heller ikke konkurrert med for eksempel forhistoriske ulvearter. I stedet har den gått på jakt i skogen, der den kunne finne mindre byttedyr som hjort og tapir.

Forskerne konkluderer med at sabeltannkattenikke døde ut på grunn av konkurransen med andre rovdyr, men på grunn av klimaendringer som endret på vegetasjonen.

Hvis skogene krympet, og de åpne gresslettene har spredt seg, har dyret mistet store deler av sine leveområder.