James Havens
Mammut, stødtænder

Mammut vandret 80 000 kilometer på 28 år

For første gang har forskere tegnet et detaljert bilde av en mammuts vandring gjennom hele livet. Ut fra 400 000 prøver tatt fra en støttann har de kartlagt dyrets rute.

Med en ny metode har forskere klart å kartlegge hvor langt en mammut vandret i hele sitt 28 år lange liv.

Dyret levde for 17 000 år siden i det som i dag er Alaska, og ved å analysere vekstlagene i støttannen har forskere kunnet følge mammutens ferd gjennom livet.

Kartleggingen viser at den reiste vidt omkring. I alt rakk mammuten å vandre 80 000 kilometer. Det svarer til 8 kilometer hver dag – eller i alt to ganger rundt jorden.

Stødtand, laboratorium

Blå farge fikk lagene i den 17 000 år gamle støttannen til å bli tydeligere.

© JR Ancheta/University of Alaska Fairbanks

Forskernes kartlegging er basert på forholdet mellom ulike isotoper av grunnstoffet strontium i støttannen. Nivået av de naturlige radioaktive stoffene varierer fra sted til sted.

Og innholdet av strontium i de plantene mammuten spiste, varierte derfor alt etter hvor plantene i sin tid vokste.

Isotopsammensetningen er naturligvis en annen i dag enn den var for 17 000 år siden, men ut fra analyser av tenner fra mindre dyr som levde mer lokalt, kunne forskerne skape et presist overblikk over de lokale isotopnivåene.

Radioaktivt stoff forteller om vandring

For å kartlegge mammutens vandring målte forskerne innholdet av strontiumisotoper i støttannen.

Mammut, uldhåret, vinter
© Shutterstock

Kostholdet inneholder radioaktivt stoff

Mammuten vandret rundt i Alaska for 17 000 år siden. Innholdet av strontium i kostholdet varierte alt etter hvilket område den befant seg i.

Stødtand, mammut
© JR Ancheta/University of Alaska Fairbanks

Strontium kan spores i støttannen

Strontium avleires i støttennene, som vokser hele livet. Derfor gir de et presist bilde av strontiuminnholdet i kostholdet uke for uke, år for år.

kort, alaska
© Shuttertstock

Stoffet avslører hvor dyret var når

Ved å sammenligne data om strontium i den lokale faunaen og strontiumet i støttannen kunne forskerne kartlegge dyrets vandring livet igjennom.

Neste skritt var å dele en 240 centimeter lang mammutstøttann. Støttenner vokser hele livet, og med en gjennomskåret tann kunne forskerne ta ut 400 000 prøver fra ulike tidspunkter i mammutens liv.

Siden strontium fra kostholdet avleires i støttennene, kunne hver prøve knyttes til et spesifikt geografisk sted, og ut fra dette tegnet forskerne et presist kart over mammutens ferd livet igjennom.

Forskerne håper nå at de med samme metode kan kartlegge migrasjonen til andre store dyr, særlig når de blir utfordret av klimaendringer.