NEFU/The Siberian Times

Komplett hulebjørn dukker fram av permafrosten

For første gang har forskere fått adgang til et godt bevart eksemplar av den store hulebjørnen, som døde ut under den forrige istiden.

En drøm har gått i oppfyllelse for de paleontologene som forsker på istidens store pattedyr, den såkalte megafaunaen, som døde ut for 10.000-40.000 år siden.

På en liten øy nord for det østlige Sibir er en godt bevart hulebjørn dukket fram av permafrosten. Funnet gir for første gang forskerne adgang til mykvev fra bjørnen, som ellers bare er kjent fra kranier og knokler.

Den nyoppdagede hulebjørnen er så godt bevart at alle bløtdelene, fra snuten til de indre organene, er intakte.

© NEFU/The Siberian Times

Hulebjørnen skal nå undersøkes nærmere av forskere ved North-Eastern Federal University i Russland. I tillegg til å datere funnet vil de forsøke å kartlegge bjørnens DNA. Hvis det lykkes, kan det løse en rekke gåter som knytter seg til hulebjørnen.

DNA kan vise bestandens størrelse

Først og fremst vil forskerne kunne fastslå hvor tett hulebjørnen er beslektet med brunbjørn. I dag mener paleontologene at de to artene har en felles stamfar som levde for mellom 1,2 og 1,4 millioner år siden.

Den dypfryste hulebjørnen ble funnet av reinsdyrgjetere på øya Bolshoy Lyakhovsky nord for det østlige Sibir (rød ring).

© NEFU/The Siberian Times & Shutterstock

Analysene vil kanskje også vise hvor stor bestanden av hulebjørner var da det sibirske eksemplaret levde.

Ved å sammenligne DNA fra de kromosomene bjørnen har arvet fra sine to foreldre, kan forskerne finne ut hvor stor den genetiske variasjonen har vært, og om bestanden var truet av innavl.

Det kan være med på å avklare hvorfor hulebjørnen døde ut, antagelig for mellom 15.000 og 20.000 år siden.

© Roman Uchytel/Prehistoric Fauna

3 facts om hulebjørnen

Størrelse: 3,5 meter høy stående på bakbeina. Hannens vekt kunne nå 1000 kilo.

Utbredelse: Fra Spania og England i vest til Sibir i øst. De fleste funnene er gjort i Europa.

Levemåte: Analyser av tennene tyder på at hulebjørnen nesten utelukkende levde av planter.

En teori er at mennesket jaktet på den, for de spredte seg til bjørnens leveområder for 40.000 år siden.

En nyere teori lagt fram av forskere fra Universitetet i Tübingen i Tyskland sier at den døde ut fordi mennesket overtok hulene dem holdt til i.

Hulebjørnen kan også ha fått problemer på grunn av klimaendringer, som endret vegetasjonen så raskt at den ikke rakk å tilpasse seg.