W. Kraus

Hvor store kunne småkryp bli?

Biller, edderkopper og andre virvelløse kryp er i dag forholdsvis små. Men slik har det ikke alltid vært …

1. Tusenbein på størrelse med en bil

© Shutterstock

Arthropleura

  • 2,7 meter

Tidenes største virvelløse dyr kravlet rundt for 326 millioner år siden. Tusenbeinet, som tilhørte Arthropleura-slekten, var 2,7 meter langt, 55 centimeter bredt og veide omkring femti kilo. Fossiler av Arthropleura som er funnet i Nord-England og Tyskland, viser at dyret var satt sammen av 76 kroppsledd.

2. Skorpion på størrelse med menneske

© JAIME CHIRINOS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Jaekelopterus rhenaniae

  • 2,5 meter

Sjøskorpionen Jaekelopterus rhenaniae var om lag to og en halv meter lang, og bare klørne målte 45 centimeter. Topprovdyret levde for 444–416 millioner år siden, først og fremst i ferskvannsområder, og det har etterlatt seg fossiler i Nord-Amerika og Tyskland.

3. Eldgammelt kjempeleddyr

© JOSE ANTONIO PEÑAS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Aegirocassis benmoulai

  • 2 meter

For 480 millioner år siden oppsto en av de første kjempefilterspiserne, som, akkurat som hvaler, henter ut mindre byttedyr fra vannet. Leddyret Aegirocassis benmoulaivar to meter langt og tilhørte en dyregruppe som kalles radiodonter. Fossilet har blitt funnet i Marokko.

4. Kjempen fra kambrium

© Christian M.

Omnidens amplus

  • 1,5 meter

Under den kambriske eksplosjonen for 520 millioner år siden steg antallet arter betydelig. Det største dyret var Omnidens amplus, som målte en og en halv meter og brukte en piggete munn til å fange byttedyr. Fossiler av Omnidens er funnet i Kina.

5. Flygende kjempe

© W. Kraus

Meganeura permiana

  • 71 centimeter

Kjempeøyenstikkeren levde for 300–275 millioner år siden og var med et vingespenn på opp mot 71 centimeter, en kroppslengde på 43 centimeter og en vekt på 450 gram tidenes største flygende insekt. Til sammenligning har de største nålevende øyenstikkerne et vingespenn på 11 centimeter og en vekt på om lag 30 gram.