Har det vært løver i Europa?

Har løver på noe tidspunkt i historien levd fritt i Europa?

© Shutterstock

Det har faktisk vært løver i Europa, og de siste forsvant fra Hellas omkring år 200 f.Kr. I det hele tatt har løvene hatt et enormt utbredelsesområde som strakte seg fra Marokko i vest til Bakindia i øst og fra Bulgaria i nord til Kapp det gode håp i sør, noe som er dokumentert av omfattende knokkelfunn. Dessuten har det eksistert en slektning av løven i Nord-Amerika. I dag finnes det løver i et relativt stort, men oppsplittet område sør for Sahara og i en liten koloni i Gir Forest i India. Vi vet ikke med sikkerhet når løvens tilbakegang begynte. Men genforskere tror at veiene begynte å skilles mellom den afrikanske og den indiske løven for minst 50 000 år siden. Det må bety at det allerede på dette tidspunktet har vært et hull i utbredelsesområdet et eller annet sted i Asia. Senere fortsatte utviklingen i et raskere tempo i takt med at moderne våpen ble tatt i bruk. Så sent som i 1850-årene var løver fremdeles vanlig utbredt i den nordvestlige delen av India, men i 1890 var de nesten utryddet. I dag er det bare litt over 200 dyr igjen i dette området. Den siste sørafrikanske Kapp-løven ble skutt i 1865, mens den nordafrikanske Atlas-løven holdt stand til 1922.