Andrey Atuchin
thalassotitan illustration

Gigantisk havøgle terroriserte verdenshavene for 66 millioner år siden

I slutten av dinosaurenes tid herjet den enorme thalassotitanen havene. Det viser et nytt fossilfunn som også inneholder jegerens siste måltider.

Den hadde kropp som en komodovaran, hale som en hai og munn og tenner som en spekkhogger – som den også deler størrelse med. Og så var den en skremmende morder i verdenshavene.

Dyret har blitt døpt Thalassotitan atrox og drev rundt i havene i dinosaurenes tid.

Navnet er passende og kommer av det latinske thalassa, som betyr ’hav’, atrox, som betyr ’fryktelig’, og ja, titan gir seg selv.

Funnet av denne fryktelige havtitanens fossil har blitt offentliggjort i tidsskriftet Cretaceous Research. Det er forskere ved universitetet i Bath i England som står bak oppdagelsen.

thalassotitan kranium fossil

Thalassotitanen hadde et kort, bredt neseparti og kraftige spisse tenner som en spekkhogger som lot den gripe og rive og stykker enorme byttedyr. På bildet ses et fossilt kranium av en ung thalassotitan.

© Nick Longrich

«Thalassotitan var et fantastisk skremmende dyr», forteller lederen for arbeidet som har ført til oppdagelsen, Nick Longrich i en pressemelding.

«Forestill deg en komodovaran krysset med en stor hvithai krysset med en tyrannosaur krysset med en spekkhogger.»

nick longrich thallasotitan fossil

Paleontolog Nick Longrich ved universitetet i Bath ledet arbeidet bak oppdagelsen av Thalassotitan. Her er han avbildet sammen med et thalassotitankranium.

© Nick Longrich

Maritim firfisle

Mer presist levde dette havuhyret i slutten av krittiden for 66 millioner år siden og var en såkalt mosasaur. Den var altså ikke en dinosaur, men en maritim firfisle i familie med moderne iguaner.

Mens samtidige dyr som Tyrannosaurus rex og triceratops regjerte på landjorda for 94 millioner år siden, så dominerte thalassotitanen havene.

Og det ser ut til at sammen med andre mosasaurer stortrivdes den helt fram til asteroidenedslaget som utryddet 75 prosent av alle levende vesener på jorden for 66 millioner år siden.

Den kunne bli opptil tolv meter lang, og med de spekkhoggerlignende tennene levde den av maritime krypdyr som plesiosaurer, havskilpadder og i flere tilfeller andre mosasaurer på størrelse med den selv.

thalassotitan kæber fossil illustration

Hodet på thalassotitanen minner på mange måter om moderne spekkhoggere selv om dens nærmeste nålevende slektninger er iguaner og firfisler.

© Nick Longrich

Voldsomme tenner

Fossilet er funnet og gravd opp i Marokko om lag en times kjøring fra Casablanca. I slutten av krittiden var det nordlige Afrika dekket av Atlanterhavet.

Det nye funnet av thalassotitanfossilet viser et dyr som har vært opptil 9 meter langt – på størrelse med en spekkhogger. Graveteamet fant blant annet et 1,4 meter langt kranium.

thalassotitan størrelse spækhugger menneske

Thalassotitan var en mosasaur fra krittperioden som kunne bli opptil 12 meter lang. Her sammenlignet med en moderne spekkhogger og et menneske.

© Nick Longrich

Mens de fleste andre mosasuarer hadde lange kjever og slanke tenner til å fange fisk med, så hadde thalassotitanen et kort, bredt neseparti og kraftige spisse tenner til å gripe og rive i stykker byttet.

Derfor tyder alt på at thalassotitanen var på toppen av næringskjeden og hadde samme rolle som dagens store hvithaier og spekkhoggere.

Fossilene viser også at thalassotitanens angrep har vært så voldsomme at tennene ofte knakk eller ble slitt nesten helt ned til roten.

thalassotitan tænder fossil

Flere fossilfunn av Thalassotitan viser tenner som er knekt og slitt nesten ned til roten på grunn av voldsomme bitt i knokler fra andre maritime krypdyr.

© Nick Longrich

Forsteinet med byttet

Det var imidlertid også en annen overraskelse som ventet forskerne. Det dukket nemlig opp mulige rester av thalassotitanens byttedyr i samme utgraving.

Her fant de fossilrester av store rovfisker, en havskilpadde, et halvt meter langt plesiosaurhode og kjever og kranier fra minst tre ulike mosasaurarter. Alt så ut til å ha tatt skade av magesyre.

«Vi kan ikke si sikkert hvilke dyrearter som spiste alle disse andre mosasaurene. Men vi har knoklene fra maritime krypdyr som er drept og spist av et stort rovdyr», forklarer Nick Longrich.

«Og på samme sted finner vi Thalassotitan, et dyr som passer til rovdyrets profil – det er en mosasaur som er spesialisert på å jakte på andre maritime krypdyr. Det er nok ikke en tilfeldighet.»

thalassotitan kort fossilfund

Kart over fossilfunn av Thalassotitan atrox og andre lignende enorme kjøttetende havrovdyr. 1: Ouled Abdoun-bassenget i Marokko (Nick Longrichs funn), 2: Ganntour-bassenget i Marokko, 3: Nederland, 4: Polen, 5: Israel, 6: Jordan, 7: Egypt, 8: Angola og 9: Brasil.

© Nick Longrich