Shutterstock

Flygeøgler hadde fjær

Studier av flyveøgle-fossiler avslører at fjær kanskje ble utviklet millioner av år før forskerne har trodd.

Nye studier av fossiler viser at en flygeøgle hadde vinger som var dekket av små fjær.

Hittil har forskerne ment at fjær oppsto for 175 millioner år siden hos den grenen av dinosaurer som senere ble til fugler.

Flygeøglene tilhørte en helt annen utviklingslinje, så de nye funnene kan innebære at de første fjærene ble utviklet allerede for 250 millioner år siden.

© YUAN ZHANG

3 fakta om flyveøgler

Flyveøgler kom raskt på vingene og ble jaktet på av haier. Her er tre raske fakta om de store øglene.

© Wikimedia Commons

Øgler kom flygeferdige ut av egget

Forskere har rekonstruert barndommen hos flygeøgler ved å studere en lang rekke funn. Fossilene av nyklekkede unger har overbevist forskerne om at de kunne fly nesten rett etter at de ble klekket. De hadde ferdigutviklede skjeletter med de samme proporsjonene som voksne flygeøgler.

© Mark Witton

Solid tanngard fanget fisk

Britiske forskere har oppdaget en ny art av flygeøgler. De hadde et imponerende tannsett som de antagelig har brukt i jakten på fisk. Tennene har fungert som sprinkler i et bur, som byttet ikke kunne slippe ut av. Flygeøglen, som levde for 166 millioner år siden, hadde et vingespenn på omkring to meter.

© David W.E. Hone et al.

Haier jaktet på flygeøgler

Flygeøglene levde samtidig med dinosaurene, men det var ikke de eneste fiendene de måtte passe seg for. Det viser fossilet av en øgle med et vingespenn på om lag fem meter. Mellom halsvirvlene sitter en haitann. Øglen har trolig blitt angrepet av en hai da den fløy like over havet.