Shutterstock
Ichthyosaurerne var verdens største dyr nogensinde.

Det største dyret noen gang slår enda en rekord

I 2018 vippet de blåhvalen av pinnen som det største dyret noen gang. Nå har de merkelige havlevende krypdyrene overgått hvalene på enda et punkt.

Blåhvalen er med sine opp til 30 meter og over 100 tonn det største nålevende dyret og har lenge blitt betraktet som det største dyret noen gang. Men i 2018 snudde et nytt funn fra England opp ned på den konklusjonen.

Funnet var en kjeve fra en såkalt fiskeøgle eller iktyosaur. Iktyosaurene var havkrypdyr som levde på dinosaurenes tid, og tidligere funn av relativt komplette skjeletter viser at de i hvert fall vokste til 21 meters lengde.

Ichthyosaurerne var verdens største dyr nogensinde.

De største fiskeøglene levde først og fremst av små dyr som blekkspruter og fisk, men det er mulig at de også fanget og spiste andre havkrypdyr.

© Shutterstock

Funnet fra 2018 var ifølge forskerne fra et dyr på opp mot 26 meters lengde – på størrelse med en gjennomsnittlig blåhval. Men studien av funnet fikk samtidig forskerne til å se nærmere på et gammelt knokkelfragment som hadde ligget i museets samling i over 170 år.

Konklusjonen var at fragmentet stammet fra en kjeve av samme type som det nye funnet. Forskjellen var bare at det gamle fragmentet var 30–50 prosent større. Dermed vokste fiskeøglene seg høyst sannsynlig større enn de største blåhvalene og kan ha nådd en lengde rundt 35 meter og en vekt på 200 tonn.

Fiskeøgler vokste eksplosivt

Både hvaler og fiskeøgler stammer fra relativt små landlevende dyr. I hvalenes tilfelle var forfedrene primitive hovdyr. I fiskeøglenes tilfelle tilhørte forfedrene en nå utdødd gruppe krypdyr.

Men de to dyregruppenes vei fra landdyr til havets giganter var veldig ulik – det viser et nytt funn fra 2021.

Ichthyosaurerne voksede sig gigantiske på rekordtid.

I 2021 beskrev forskerne den nye fiskeøglearten Cymbospondylus youngorum. Kraniet var nesten to meter langt.

© Photo by Martin Sander, courtesy of the Natural History Museum of Los Angeles County (NHM).

Funnet er 246 millioner år gammelt og stammer fra en ny fiskeøgleart ved navn Cymbospondylus youngorum. Dyret målte over 17 meter i lengden og hadde en vekt på 45 tonn. Det utroligste ved dyret er imidlertid at det levde bare tre millioner år etter at forfedrene – miniputter på knapt en halv meters lengde – tok skrittet fra land til hav.

De havlevende krypdyrene vokste seg dermed gigantiske på rekordtid – omkring ti ganger så raskt som hvalene. Ingen andre dyr har gjort noe lignende verken før eller siden.

Verdens største dyr
© Shutterstock & Nicolai Aaroe

Har du oversikt over klodens giganter?

Du kan lese hele den utrolige historien om verdens største dyr her: Enormt havmonster vekkes til live.

Og du kan også lære mer om flere av klodens store dyr. Gjett svarene og klikk deg videre:

  • Hvilken drapsmaskin har tittelen som det største landrovdyret noen gang? Les svaret her.
  • Hvilket landområde hadde flere gigantiske rovdyr enn noe annet sted i klodens historie? Les svaret her.
  • Hvilken hai veide opp mot 50 tonn? Les svaret her.
  • Hvilket landpattedyr er det største noen gang? Les svaret her.