Tre genfeil fikk hjernen til å vokse

Sju milliarder nerveceller skiller menneskehjerner fra gorillahjerner. Årsaken er tre gener som endret seg etter at vi skilte lag.

© Shutterstock

På 14 millioner år har hjernen vokst fra et halvt kilo hos våre tidlige forfedre til 1,4 kilo hos et moderne menneske – trolig på grunn av tre nyoppdagede gener.

En forskergruppe fra California fant genene da de undersøkte hvor mange nerveceller en makakape danner i hjernen.

De dyrket hjernevev fra dyrene i laboratoriet og så særlig på de såkalte NOTCH-genene, som har betydning for hvordan stamceller utvikler seg i fostre.

Tre gener avslører utviklingshistorien

Forskerne oppdaget at vi mennesker har tre aktive NOTCH-gener på kromosom 1 som ikke finnes hos makakaper. Heller ikke våre nærmeste slektninger, sjimpansen og gorillaen, har de tre genene.

De er med andre ord unike for mennesket. Derfor kan fors­kerne rekonstruere utviklingshistorien vår.

Det første genet har oppstått som en delvis kopi av et gen på kromosom 1 for om lag 14 millioner år siden, før menneskets utviklingslinje skilte seg fra de andre menneskeapene.

11 millioner år senere ble genet reparert, noe som faller sammen med det tidspunktet da hjernen vår begynte å vokse. Senere ble genet kopiert to ganger til.

Andre forskere har vist at de tre genene koder for et protein som får stamceller i hjernene til å dele seg i fire i stedet for to nerveceller.

Resultatet er at vi danner mange flere nerveceller enn apene.

Tilfeldigheter fikk hjernen til å vokse

Et av kromosomene våre har gjennomgått tre endringer som har gitt oss en større hjerne enn våre nærmeste slektninger.